Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

  • Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Wycieczki do Telewizji Polskiej

19:00, 29.09.2008
Wycieczki do Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

Zobacz telewizję od kuchni i poczuj się jak gwiazda!

REGULAMIN 
zwiedzania obiektów Telewizji Polskiej S.A


§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Organizacją zwiedzania Telewizji Polskiej S.A. zajmuje się Ośrodek Administracji.
2.    Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
       1)    Regulamin - postanowienia niniejszego regulaminu,
       2)    Telewizja –Telewizja Polska S.A.,
       3)    Zamawiający – organizator wycieczki (podmiot dokonujący rezerwacji zwiedzania Telewizji),
       4)    Zwiedzający – uczestnik zorganizowanej grupy zwiedzającej,
       5)    Przewodnik – osoba upoważniona do oprowadzania grup zwiedzających po obiektach Telewizji.
3.    W zwiedzaniu Telewizji mogą uczestniczyć wyłącznie zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 15 osób i nie większa niż 50 osób łącznie z opiekunami).
4.    W przypadku, gdy uczestnikami grup zwiedzających są osoby niepełnosprawne, Zamawiający ma obowiązek zgłosić ten fakt w momencie dokonywania rezerwacji zwiedzania Telewizji.
5.    Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów p.poż i bhp.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2016 do odwołania lub zastąpienia nowym Regulaminem.
§ 2

Rezerwacja zwiedzania


1.    Rezerwacje zwiedzania obiektów Telewizji przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 pod nr tel. (22) 547 89 04 lub (22) 547 64 85.

Maksymalna ilość rezerwacji dokonanych jednorazowo - 3 terminy.
Po opłaceniu istnieje możliwość  dokonania rezerwacji kolejnych terminów.
2.    Rezerwacje zwiedzania na okres od stycznia do lipca przyjmowane są od 15 grudnia roku poprzedniego.
Rezerwacje wycieczek na okres od września do grudnia przyjmowane są od 15 sierpnia danego roku kalendarzowego.

§ 3

Termin zwiedzania


Zwiedzanie  odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.30, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.
wycieczki do tvp
§ 4

Cennik


1.    Opłata za zwiedzanie obiektów Telewizji wynosi 18 zł od osoby. Opiekun (jedna osoba na dziesięcioro dzieci/młodzieży) ma zagwarantowane wejście bezpłatne. Opłata za postój autokaru (wjazd od strony ul. Woronicza) na czas trwania zwiedzania wynosi 15 zł. Opłatę za parking należy doliczyć do kwoty za zwiedzanie.
2.    Wpłaty należy dokonać na konto Telewizji Polskiej S.A. ul. Woronicza 17,
00-999 Warszawa, na 2 tygodnie przed zarezerwowanym terminem wycieczki.

       nr konta:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
84 1030 1508 0000 0008 1726 2066
z dopiskiem „WYCIECZKA DO TVP S.A. w dniu…. o godz. ……"
3.    Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty oraz wypełnionego i podpisanego przez Zamawiającego Formularza zamówienia wycieczki. Formularz zamówienia wycieczki znajduje się w zakładce „Załączniki” pod adresem www.wycieczki.tvp.pl (pod zdjęciem budynku Telewizji).
Wymienione dokumenty przesłane faksem lub na adres mailowy (dane teleadresowe zamieszczone w § 9), stanowią ostateczne potwierdzenie rezerwacji.
§ 7

Zasady bezpieczeństwa


1.   
Wszyscy Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników służby ochrony oraz Przewodnika. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
2.    Zwiedzający zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zauważone zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać Przewodnikowi lub opiekunom.
3.    Na terenie Telewizji. obowiązują następujące zakazy:
       1)    wnoszenia broni palnej,
       2)     wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
       3)    wnoszenia cieczy i materiałów łatwopalnych i innych tworzących zagrożenie,
       4)     wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
       5)     dotykania eksponatów w muzeum i wyposażenia studyjnego lub reżyserskiego oraz  urządzeń technologicznych,
       6)    picia napojów alkoholowych,
       7)    palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami,
       8)    hałasowania,
       9)    odtwarzania i głośnego  słuchania muzyki.
4.    Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania Regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.

§ 8 

Postanowienia dodatkowe

1.    Podczas zwiedzania dopuszcza się możliwość utrwalania  obrazu i dźwięku za pomocą przeznaczonych do tego celu urządzeń, jedynie na niekomercyjny użytek własny Zwiedzających, o charakterze prywatnym bez prawa do upubliczniania.
2.    Fotografowanie oraz filmowanie na terenie Telewizji  odbywa się za zgodą  Przewodnika.
3.    Uczestnicy zwiedzania proszeni są o pozostawianie swoich bagaży
w autokarze. Telewizja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, zniszczony lub zagubiony bagaż  uczestnika zwiedzania.
4.    Telewizja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na swoim terenie przez uczestników zwiedzania.
5.    Za wyrządzone przez Zwiedzających szkody materialne odpowiedzialność ponosi Zamawiający zwiedzanie.
6.    Telewizja nie  zwraca kosztów zwiedzania  w przypadku:
       1)    nieobecności uczestnika w odbywającym się zwiedzaniu obiektów Telewizji,
       2)    odwołania zwiedzania przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 7 dni przed datą zwiedzania,
       3)    zaprzestania zwiedzania z powodu braku dyscypliny lub nieprzestrzegania Regulaminu.
7.    W związku ze specyfiką działalności statutowej Telewizja zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanej wycieczki w przypadkach  szczególnie uzasadnionych.
8.    Na terenie Telewizji znajduje się kiosk telewizyjny. Z ofertą kiosku można się zapoznać na stronie www.sklep.tvp.pl . Kiosk nie jest wyposażony w terminal płatniczy.

§ 9 

Kontakt


00-999 Warszawa
ul. J.P. Woronicza 17
Tel. 547-89-04, 547-64-85
Fax 547-77-61
E-mail: wycieczki@tvp.pl

WIRTUALNA WYCIECZKA PO TVP:
www.wirtualnawycieczka.tvp.pl


§ 5

Program zwiedzania


1.  
 Program zwiedzania obejmuje wizytę w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, magazynach rekwizytów i kostiumów, muzeum. Telewizja zastrzega sobie, że w przypadku realizacji audycji lub wystąpienia innych zdarzeń losowych w trakcie zwiedzania, może zostać wyłączona z programu możliwość zwiedzania np. studia bądź innego pomieszczenia.
2.    Planowany czas zwiedzania: około 75 min.
3.    UWAGA!
Telewizja nie zapewnia uczestnictwa zwiedzających podczas nagrań audycji oraz spotkań z dziennikarzami lub aktorami.


§ 6

Zasady zwiedzania


1.    Grupy zwiedzające spotykają się z osobą odpowiedzialną z ramienia Telewizji  (Przewodnik) w holu recepcyjnym bloku F.
2.    Przewodnik jest zobowiązany do oczekiwania na grupę do 15 minut.
W przypadku większego spóźnienia Telewizja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia grupy lub skrócenia czasu zwiedzania bez zwrotu kosztów.
3.    Opiekun grupy obowiązany jest przekazać Przewodnikowi listę uczestników zwiedzania. Lista powinna zawierać następujące informacje: dane Zamawiającego wycieczkę, imię i nazwisko wszystkich uczestników zwiedzania, nr. legitymacji szkolnej lub nr dowodu osobistego, dane kontaktowe do kierownika grupy (nr tel.). Lista powinna być podpisana przez Zamawiającego zwiedzanie. Wzór listy znajduje się w zakładce „Załączniki” pod adresem www.wycieczki.tvp.pl. Grupy zwiedzające proszone są
o przybycie 10-15 min. przed rozpoczęciem zwiedzania  w celu pozostawienia wierzchnich ubrań w szatni, w holu bloku F. Szatnia jest bezpłatna.
4.    Należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. W szczególnych okolicznościach  konieczne jest zwiększenie liczby opiekunów przy uwzględnieniu aktualnego stanu zdrowia uczestników i predyspozycji psychofizycznych.
5.    W trakcie zwiedzania obiektów Telewizji opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy, kolejni opiekunowie co 10 uczestników wycieczki i na końcu opiekun zamykający grupę. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.
6.    Opiekun grupy zwiedzającej odpowiada za stan osobowy zgodny
z dostarczoną wcześniej listą grupy, zapoznanie się z Regulaminem

i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a także za zachowanie uczestników grupy.
7.    Podczas zwiedzania obiektów Telewizji obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, trzymanie się w zwartej, zdyscyplinowanej grupie oraz  nie zakłócanie porządku panującego na terenie Telewizji. Nie zastosowanie się do obowiązujących zasad podczas zwiedzania, skutkowało będzie wycofaniem grupy z dalszego zwiedzania Telewizji.