Ogłoszenie o sprzedaży samochodów TVP S.A. oddział w Krakowie

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów TVP S.A. oddział w Krakowie

Przetarg na sprzedaż lokali niemieszkalnych położonych w Warszawie przy ul. Ksawerów 23 i 23A został zakończony