UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)

STANOWISKO RADY PROGRAMOWEJ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

UCHWAŁA NR 2/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018