USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)

STANOWISKO RADY PROGRAMOWEJ TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

UCHWAŁA NR 2/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

UCHWAŁA NR 1/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A.

Uchwała nr 1/2018 Rady Programowej TVP S.A.w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

Orzeczenie KE z 7.12.2017 w sprawie programu "Magazyn śledczy Anity Gargas" z 6.09.2017 r.

Orzeczenie KE z 7.12.2017 w sprawie materiału pt.: "W obronie historycznej prawdy", wyemit. w Wiadomościach TVP1 28.07.2017 r.