Regulamin Organizacyjny Spółki Telewizja Polska

Orzeczenie KE z 26.04.2018 w sprawie reportażu pt.: "Głuchy wyrok", wyemitowanego w MER TVP2 z 28.11.2017 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

UCHWAŁA NR 1/2018 RADY PROGRAMOWEJ TVP

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (wyciąg)