Uchwała Rady Programowej TVP SA Nr 5/2013 w sprawie ustalenia nowych zasad finansowania zadań publicznych przez TVP

UCHWAŁA NR 4/2013 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie emisji w Telewizji Polskiej S.A. filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”

ZDANIE ODRĘBNE DO UCHWAŁY NR 3/2013 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo-programowych TVP S.A.

ZDANIE ODRĘBNE DO UCHWAŁY NR 2/2013 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie audycji informacyjnych w TVP1 i TVP2

UCHWAŁA NR 1/2013 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie produkcji filmów dokumentalnych w Telewizji Polskiej S.A.

Zdanie odrębne do uchwały nr 3/2012 Rady Programowej TVP w sprawie planów programowo-finansowych TVP na rok 2013

UCHWAŁA NR 3/2012 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A.