• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Uchwała Rady Programowej TVP SA Nr 5/2013 w sprawie ustalenia nowych zasad finansowania zadań publicznych przez TVP

10:58, 15.01.2014
Uchwała Rady Programowej TVP SA Nr 5/2013 w sprawie ustalenia nowych zasad finansowania zadań publicznych przez TVPRada Programowa S.A. wyraża stanowczy protest wobec kolejnego opóźnienia w ustaleniu nowych zasad finansowania mediów publicznych, zapewniających TVP środki wystarczające na realizację zadań ustawowych.

Wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, o ściągalności sięgającej zaledwie kilkunastu procent gospodarstw domowych, nie pozwalają na realizację większości postulatów Rady, szczególnie w zakresie programów dla dzieci, edukacyjnych, kulturalnych, poradnikowych, sportowych, ambitnych produkcji filmowych dokumentalnych, animowanych i fabularnych służących popularyzacji tradycji i historii.

 Rada domaga się realizacji obietnic formułowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, a zatem - niezwłocznego przedstawienia przez rząd projektu ustawy o finansowaniu mediów publicznych. Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które nie zaspokajają na odpowiednim poziomie potrzeb swych mieszkańców w zakresie niekomercyjnej oferty mediów publicznych. Dlatego dalsze opóźnianie rozstrzygnięć ustawowych w tej ważnej sprawie i przesuwanie ich wejścia w życie na rok 2015 Rada Programowa TVP S.A. uważa za niedopuszczalne.

Wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Krzysztof Magowski

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 11 (33) posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę następującej treści:


Podziel się:  Więcej
Rada Programowa S.A. wyraża stanowczy protest wobec kolejnego opóźnienia w ustaleniu nowych zasad finansowania mediów publicznych, zapewniających TVP środki wystarczające na realizację zadań ustawowych.

Wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, o ściągalności sięgającej zaledwie kilkunastu procent gospodarstw domowych, nie pozwalają na realizację większości postulatów Rady, szczególnie w zakresie programów dla dzieci, edukacyjnych, kulturalnych, poradnikowych, sportowych, ambitnych produkcji filmowych dokumentalnych, animowanych i fabularnych służących popularyzacji tradycji i historii.

 Rada domaga się realizacji obietnic formułowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji, a zatem - niezwłocznego przedstawienia przez rząd projektu ustawy o finansowaniu mediów publicznych. Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które nie zaspokajają na odpowiednim poziomie potrzeb swych mieszkańców w zakresie niekomercyjnej oferty mediów publicznych. Dlatego dalsze opóźnianie rozstrzygnięć ustawowych w tej ważnej sprawie i przesuwanie ich wejścia w życie na rok 2015 Rada Programowa TVP S.A. uważa za niedopuszczalne.

Wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Krzysztof Magowski