Rezygnacja J.J. Wygnańskiego z członkostwa w Radzie Programowej TVP S.A.

Uchwała nr 10/2010 Rady Programowej TVP SA w sprawie podsumowania prac Rady Programowej w latach 2006 -2010