• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

STANOWISKO RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A W SPRAWIE OCENY PROGRAMÓW RAMOWYCH

14:04, 18.07.2013
STANOWISKO RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A W SPRAWIE OCENY PROGRAMÓW RAMOWYCHNa 7(29) posiedzeniu, 10 lipca 2013 roku, Rada Programowa TVP S.A. przyjęła stanowisko następującej treści:

Na 7(29) posiedzeniu, 10 lipca 2013 roku, Rada Programowa TVP S.A. przyjęła stanowisko następującej treści:


Podziel się:  Więcej
1. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach programowych, podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej. Podobne postanowienie znajduje się w § 29 ust. 5 Statutu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna - Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.
2. Rada Programowa wielokrotnie zwracała się do Zarządu Spółki TVP S.A. o przedstawienie kolejnych projektów układów ramowych, jednak jej wnioski pozostały bez odpowiedzi, często zaś dochodziło do sytuacji w której opinia publiczna była zapoznawana z układami ramowymi podczas konferencji prasowych, zanim przekazano je Radzie Programowej.
3. W związku z tym, że sytuacja ta powtórzyła się kolejny raz podczas przygotowywania ramowego układu programu „Jesień 2013”, Rada zwraca się do Zarządu o przedstawienie informacji, czy istnieje oficjalny dokument (np. Uchwała Zarządu) regulująca sposób i harmonogram prac nad układami ramowymi programu, a jeżeli tak to czy uwzględnia on ustawowe zobowiązanie zawarte w art. 28a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.
4. Rada Programowa podkreśla jednocześnie, że nie jest zainteresowana układem szczegółowym, który ze względu na działalność TVP S.A. na konkurencyjnym rynku medialnym jest objęty klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Rada Programowa, jako organ opiniodawczo – doradczy reprezentujący społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki, chce zapoznać się wyłącznie z układem pasmowym programu, proporcjami poszczególnych gatunków programowych oraz uzasadnieniem takich, a nie innych decyzji. Rada nie zamierza – co wielokrotnie odkreślała – tworzyć szczegółowego układu ramowego, czy też zwracać uwagę na dobór poszczególnych pozycji repertuarowych, pragnie natomiast zapoznać się z „filozofią ramówki”, co pozwoli na wyrażenie opinii w sprawie projektu układu ramowego.
5. Rada Programowa apeluje o przekazanie takich dokumentów przed ostatecznym zatwierdzeniem ich przez Zarząd Spółki TVP S.A., w przeciwnym wypadku będzie zmuszona uznać, że Zarząd uniemożliwia jej wykonywanie ustawowych i statutowych obowiązków.

Przewodniczący
Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Jan Jakub Wygnański