Opinia Komisji Etyki TVP z 16 września 2015 r.

Orzeczenie Komisji Etyki z 1.07.2015 r. w sprawie skargi Państwa Temech na materiał wyemit. w "Panoramie" TVP2 27.08.2014 r.

Orzeczenie Komisji Etyki TVP z 24.06.2015 r. w sprawie skarg na program "Tomasz Lis na żywo" wyemitowany 18.05.2015

Orzeczenie Komisji Etyki TVP z 17.06.2015 r. w sprawie skargi P. Marcina Mastalerka na program z "Dnia na dzień" z 7.02.2015

Orzeczenie Komisji Etyki TVP z 2.07.2014 r. w sprawie skargi P. Zofii Sroczyńskiej na reportaż wyemit. w cyklu "Wokół nas"

Opinia Komisji Etyki TVP z dnia 25.10.2013 r. w sprawie publikacji dot. marki Powerade z udziałem red. Tomasza Lisa.

Opinia Komisji Etyki TVP z dnia 16.10.2013 r. w sprawie udziału red. Macieja Kurzajewskiego w reklamie.

Orzeczenie z dnia 23.05.2013 r. w sprawie skargi Starosty Gryfickiego na felieton wyemitowany w Kronice TVP Szczecin 29.11.2012

Orzeczenie z dn. 2.02.2012 r. w sprawie skargi Stowarzyszenia "Nasz Bocian" na felieton wyemit. w Panoramie 4.11.2011 r.

Orzeczenie Komisji Etyki TVP S.A. z 9.06.2011 r. w sprawie skargi p. I. Janasa na pr. "Tomasz Lis na żywo" TVP2 z dn. 9.05.2011.

Orzeczenie Komisji Etyki TVP S.A. z 9.06.2011 r. w sprawie skargi p. Romana Czarneckiego na film dok. "Eugenika - w imię postępu

Opinia Komisji Etyki TVP S.A. w sprawie rozmowy opublikowanej w dzienniku Rzeczpospolita 4.01.br.