• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie Komisji Etyki TVP S.A. z 28.10.2010 r. w sprawie skargi P. Janusza Tobijańskiego na pr. "Misja Specjalna" z 7.09.2010

13:19, 03.11.2010
Orzeczenie Komisji Etyki TVP S.A. z 28.10.2010 r. w sprawie skargi P. Janusza Tobijańskiego na pr. "Misja Specjalna" z 7.09.2010W związku z tym Komisja Etyki TVP podjęła postępowanie wyjaśniające:

- obejrzała program „Misja Specjalna” wyemitowany 7.09.2010 r., - wystąpiła do redakcji i otrzymała dodatkowe wyjaśnienia od autorów programu,
- otrzymała od skarżącego dodatkowe wnioski z dnia 4.10.2010r. o:
- „dopuszczenie dowodu z wyjaśnień Janusza Tobijańskiego na okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku”,
- „dopuszczenie dowodu z roboczej wersji nagrania audycji, w szczególności pełnego wywiadu z osobami, które wypowiadały się w programie „Misja specjalna”.

Podziel się:  Więcej
W związku z tym Komisja Etyki TVP podjęła postępowanie wyjaśniające:

- obejrzała program „Misja Specjalna” wyemitowany 7.09.2010 r., - wystąpiła do redakcji i otrzymała dodatkowe wyjaśnienia od autorów programu,
- otrzymała od skarżącego dodatkowe wnioski z dnia 4.10.2010r. o:
- „dopuszczenie dowodu z wyjaśnień Janusza Tobijańskiego na okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku”,
- „dopuszczenie dowodu z roboczej wersji nagrania audycji, w szczególności pełnego wywiadu z osobami, które wypowiadały się w programie „Misja specjalna”.
Podstawowym zadaniem Komisji Etyki TVP jest ocena treści zawartych w emitowanym programie i nie może ona ingerować w proces ani oceniać procedur produkcji i realizacji programu. Jest faktem niewątpliwym i uwiarygodnionym w wyemitowanym programie, że jego autorzy dopełnili staranności i wielokrotnie próbowali uzyskać wypowiedź od Pana Janusza Tobijańskiego. Jest również faktem, że temat programu był wcześniej podejmowany przez dziennik „Rzeczpospolita” (8.03.2010) i program telewizyjny „Sprawa dla reportera” (10.06.2010). Nie budzi więc wątpliwości Komisji zasadność podjęcia bulwersującej i społecznie ważnej problematyki. Jednocześnie Komisja wyraża opinię, że w programie przeciwstawiono emocjonalne wystąpienia „pokrzywdzonych” i prawną kazuistykę „domniemanych sprawców krzywdy i ich reprezentantów”, co niewątpliwie podnosi ekspresję przekazu ale nie ułatwia odbiorcy rozpoznania zawiłości konfliktu interesów.
W związku z deklaracją skarżącego następującej treści:„ W związku z całokształtem przedstawionych okoliczności, wnoszę o rozpoznanie niniejszego wniosku w możliwie najszybszym terminie, albowiem mój Mocodawca w celu ochrony swych praw, zamierza wystąpić na drogę sądową w postępowaniu cywilnym i karnym przeciwko autorom programu oraz redaktorowi odpowiedzialnemu za emisję programu „Misja specjalna” w dniu 7.09.2010r.” Komisja Etyki TVP zawiesza postępowanie oraz wydanie orzeczenia w przedmiotowej sprawie na czas postępowania sądowego. Nie jest bowiem jej intencją i zadaniem wspieranie którejkolwiek ze stron sporu.
Przewodniczacy Komisji Etyki TVP S.A.
Michał Nekanda-Trepka