• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Opinia Komisji Etyki TVP S.A. z 17 grudnia 2002 r.

12:39, 17.12.2002
Opinia Komisji Etyki TVP S.A. z 17 grudnia 2002 r.Komisja Etyki TVP z niepokojem obserwuje przypadki udziału dziennikarzy i prezenterów Telewizji Polskiej w działaniach o charakterze promocyjnym. Udział ten polega m.in. na przyzwalaniu na wykorzystywanie swojego wizerunku – wypowiedzi, zdjęcia, itp.– w publikacjach firmowanych przez producentów określonych towarów, np. samochodów.

W związku z tym Komisja Etyki przypomina, że zgodnie z pkt. 14 „Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.” „dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją reklam ani występować w programach reklamowych”.

Wydawnictwa, o których mowa, np. biuletyny firmowe kierowane do klientów, są – zdaniem Komisji – przekazem reklamowym, także wówczas, gdy kierowane są wyłącznie do klientów–użytkowników określonych towarów, np. samochodów. Celem tych publikacji jest bowiem każdorazowo promocja marki albo budowanie lojalności klientów wobec firmy.

Użyczanie wizerunku, np. poprzez udzielenie wywiadu, prowadzi do skojarzenia osoby znanej z TVP z określoną marką i wywołania u konsumenta pozytywnej emocji wobec produktu. Działanie takie – noszące znamiona kryptoreklamy – jest etycznie naganne bez względu na to, czy osoba użyczająca swojego wizerunku osiąga z tego tytułu korzyści finansowe lub inne, np. prezenty lub ulgi na zakup określonych towarów i – poprzez swój publiczny charakter prowadzi do konfliktu interesów, o czym stanowi pkt.13 „Zasad...”: „należy czytelnie oddzielać swoją prywatna działalność od pracy w telewizji publicznej. Prezenterzy, reporterzy, publicyści nie powinni wykonywać zająć podważających niezależność dziennikarską /.../ np. w roli rzeczników prasowych, w reklamie i firmach public relations”.

Komisja Etyki TVP
Warszawa, dnia 17 grudnia 2002 r.

Dotyczy udziału dziennikarzy i prezenterów w działaniach o charakterze promocyjnym.


Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP z niepokojem obserwuje przypadki udziału dziennikarzy i prezenterów Telewizji Polskiej w działaniach o charakterze promocyjnym. Udział ten polega m.in. na przyzwalaniu na wykorzystywanie swojego wizerunku – wypowiedzi, zdjęcia, itp.– w publikacjach firmowanych przez producentów określonych towarów, np. samochodów.

W związku z tym Komisja Etyki przypomina, że zgodnie z pkt. 14 „Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.” „dziennikarzowi nie wolno zajmować się akwizycją reklam ani występować w programach reklamowych”.

Wydawnictwa, o których mowa, np. biuletyny firmowe kierowane do klientów, są – zdaniem Komisji – przekazem reklamowym, także wówczas, gdy kierowane są wyłącznie do klientów–użytkowników określonych towarów, np. samochodów. Celem tych publikacji jest bowiem każdorazowo promocja marki albo budowanie lojalności klientów wobec firmy.

Użyczanie wizerunku, np. poprzez udzielenie wywiadu, prowadzi do skojarzenia osoby znanej z TVP z określoną marką i wywołania u konsumenta pozytywnej emocji wobec produktu. Działanie takie – noszące znamiona kryptoreklamy – jest etycznie naganne bez względu na to, czy osoba użyczająca swojego wizerunku osiąga z tego tytułu korzyści finansowe lub inne, np. prezenty lub ulgi na zakup określonych towarów i – poprzez swój publiczny charakter prowadzi do konfliktu interesów, o czym stanowi pkt.13 „Zasad...”: „należy czytelnie oddzielać swoją prywatna działalność od pracy w telewizji publicznej. Prezenterzy, reporterzy, publicyści nie powinni wykonywać zająć podważających niezależność dziennikarską /.../ np. w roli rzeczników prasowych, w reklamie i firmach public relations”.

Komisja Etyki TVP
Warszawa, dnia 17 grudnia 2002 r.