• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Status Prawny

15:02, 21.07.2009
Status PrawnyTelewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł.

Telewizja Polska S.A. jest jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa, działającą na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz Kodeksu Spółek Handlowych.


Podziel się:  Więcej
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł.