• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Przedmiot działalności i zadania

15:20, 21.07.2009
Przedmiot działalności i zadaniaNa Spółce spoczywają również obowiązki pozaprogramowe, m.in. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji telewizyjnych, prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną.

Zadania TVP S.A., jako nadawcy publicznego, określa w art. 21 ustawa o radiofonii i telewizji. Należą do nich m.in. tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych,


Podziel się:  Więcej
Na Spółce spoczywają również obowiązki pozaprogramowe, m.in. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji telewizyjnych, prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną.
Przyjęte przez Zarząd TVP S. A. w dniu 29 marca 2005 r. „Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej” stawiają przed Spółką zadanie harmonijnej realizacji funkcji informacyjnej, edukacyjnej i rozrywkowej poprzez ofertę programową odmienną od komercyjnej i zawierającą poważniejsze i bardziej ambitne treści ujęte w atrakcyjne formy. Polityka programowa TVP S.A. opiera się na postanowieniach Ustawy o radiofonii i telewizji oraz ocenach i oczekiwaniach widzów, realizując jednocześnie pełny zakres zadań wynikających z szeroko pojętego interesu publicznego.
Telewizja Polska realizuje zadania ogólnokrajowego nadawcy publicznego, relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, polityczne (obrady Sejmu i Senatu, wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce i innych krajach, prezentuje programy poszczególnych partii i ugrupowań politycznych itp.), gospodarcze, kulturalne, religijne (obchody uroczystości religijnych, transmisje niedzielnych mszy św.), sportowe (liczne imprezy sportowe) tak w kraju, jak i za granicą.