• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komisja Europejska dopuszcza publiczne finansowanie TVP

15:29, 06.06.2011
Komisja Europejska dopuszcza publiczne finansowanie TVPW związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi wstępnej opinii Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej z 10 maja 2011 r., rzekomo podważającej legalność systemu finansowania mediów publicznych w naszym kraju, informujemy, iż świadczą one o błędnej interpretacji dokumentu Komisji Europejskiej i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi wstępnej opinii Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej z 10 maja 2011 r., rzekomo podważającej legalność systemu finansowania mediów publicznych w naszym kraju, informujemy, iż świadczą one o błędnej interpretacji dokumentu Komisji Europejskiej i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

 
Fot. TVP

Podziel się:  Więcej
Wbrew domniemaniom autorów publikacji prasowych, obowiązujący od lat w Polsce abonament radiowo-telewizyjny nie jest nielegalny czy zagrożony interwencją Komisji Europejskiej. W swojej wstępnej opinii Komisja Europejska wskazała jedynie na potrzebę doprecyzowania przepisów w prawie polskim, w szczególności w celu dostosowania systemu finansowania mediów publicznych do wydanego w 2009 r. komunikatu Komisji w sprawie pomocy publicznej dla publicznych nadawców. Wymogi Komisji dotyczą szczegółowych, choć istotnych elementów systemu publicznego finansowania, a nie jego podstaw.

Trzeba przypomnieć, że wystąpienie Komisji Europejskiej z maja br. jest następstwem skarg skierowanych do niej przeciwko państwu polskiemu, w szczególności przez stację komercyjną TVN. W skardze TVN sformułowano m.in. zarzut, że abonament stanowi tzw. nową pomoc publiczną, która miałaby podlegać zwrotowi, i to – w ocenie TVN – także za okres przedakcesyjny, w wysokości ok. 600 mln zł. Władze polskie odpowiedziały na skargę w 2008 r. oddalając zarzuty. Komisja Europejska wyraziła opinię, że opłaty abonamentowe stanowią tzw. pomoc istniejącą. Oznacza to, że pomoc taka zasadniczo nie podlega zwrotowi. Komisja wskazała wówczas na potrzebę pewnych zmian, które w znacznej części są już w Polsce stosowane w praktyce.

Należy podkreślić, że Komisja Europejska nigdy nie zakwestionowała dopuszczalności publicznego finansowania TVP. Przeciwnie, uznała że ustawowe powierzenie misji publicznej TVP i potrzeba jej finansowania są uzasadnione w świetle prawa europejskiego.

Szeroka definicja misji publicznej jest również zasadniczo zgodna z wymogami europejskimi. W grę wchodzi jedynie jej doprecyzowanie w celu usunięcia wątpliwości dotyczących usług komercyjnych, takich jak np. sprzedaż DVD, które i tak w bieżącym funkcjonowaniu TVP nie są uważane za działalność misyjną, są odrębnie księgowane i podlegają zasadom rynkowym. Co najważniejsze – Komisja uznała system nadzoru nad TVP sprawowany przez niezależne organy, a zwłaszcza KRRiTV, za zasadniczo zgodny z wymogami europejskimi.

Formułowane w niektórych publikacjach prasowych wątpliwości w sprawie legalności i egzekwowalności abonamentu radiowo-telewizyjnego pozbawione są jakichkolwiek podstaw również w świetle orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego wydanych w latach 2004, 2009 i 2010.

Warto dodać, że w wyniku skarg mediów prywatnych Komisja Europejska prowadziła postępowania w sprawie publicznych nadawców w wielu krajach europejskich, w tym we Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii. W większości przypadków postępowania te zakończyły się wprowadzeniem przez państwa członkowskie do swojego prawa zmian dostosowujących systemy publicznego finansowania nadawców publicznych do wymogów prawa europejskiego. Pozostało to bez wpływu na samo istnienie abonamentu lub innego zbliżonego systemu w tych państwach.

Joanna Stempień-Rogalińska
Rzecznik Prasowy TVP S.A.