• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej

08:10, 02.09.2008
Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznejUwzględniając znaczenie realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji w demokratycznym państwie prawnym oraz jej funkcje w kształtowaniu wzorców osobowych, postaw społecznych i obywatelskich, w umożliwianiu dialogu społecznego będącego fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, jej rolę kreatora kultury w obszarze języka polskiego, uprawniającą do traktowania telewizji publicznej jako swojego rodzaju dobra publicznego.

Biorąc pod uwagę uznaną w skali europejskiej rolę publicznej radiofonii i telewizji w zachowaniu i promowaniu pluralizmu mediów i pamiętając, że nakaz zachowania wewnętrznego pluralizmu w programach publicznej radiofonii i telewizji możliwy jest do zrealizowania tylko pod warunkiem zachowania ich wyraźnego dystansu od aktualnego dysponenta politycznego.

Traktując służbę człowiekowi i społeczeństwu jako swą podstawową powinność, i dostrzegając umocowanie misji publicznej radiofonii i telewizji w wolnościach i prawach człowieka i obywatela, oraz w, stanowiącej ich źródło, przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, W poczuciu powinności wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowania spójności społecznej i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu, wspierania rozwoju myśli twórczej, oraz zapewnienia zaufanego i wiarygodnego punktu odniesienia w świecie nadmiaru informacji, określa się następujące zasady realizacji misji publicznej Telewizji Polskiej S.A. (zobacz załącznik).

Podziel się:  Więcej
Uwzględniając znaczenie realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji w demokratycznym państwie prawnym oraz jej funkcje w kształtowaniu wzorców osobowych, postaw społecznych i obywatelskich, w umożliwianiu dialogu społecznego będącego fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, jej rolę kreatora kultury w obszarze języka polskiego, uprawniającą do traktowania telewizji publicznej jako swojego rodzaju dobra publicznego.

Biorąc pod uwagę uznaną w skali europejskiej rolę publicznej radiofonii i telewizji w zachowaniu i promowaniu pluralizmu mediów i pamiętając, że nakaz zachowania wewnętrznego pluralizmu w programach publicznej radiofonii i telewizji możliwy jest do zrealizowania tylko pod warunkiem zachowania ich wyraźnego dystansu od aktualnego dysponenta politycznego.

Traktując służbę człowiekowi i społeczeństwu jako swą podstawową powinność, i dostrzegając umocowanie misji publicznej radiofonii i telewizji w wolnościach i prawach człowieka i obywatela, oraz w, stanowiącej ich źródło, przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, W poczuciu powinności wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowania spójności społecznej i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu, wspierania rozwoju myśli twórczej, oraz zapewnienia zaufanego i wiarygodnego punktu odniesienia w świecie nadmiaru informacji, określa się następujące zasady realizacji misji publicznej Telewizji Polskiej S.A. (zobacz załącznik).