• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Zwolnienia z opłat abonamentowych RTV

13:06, 11.08.2009
Zwolnienia z opłat abonamentowych RTVWarunki zwolnienia z opłat RTV

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które złożą w urzędzie pocztowym:
 • wypełniony formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych,
 • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
 • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema lub więcej osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie maja uprawnień do zwolnienia od tych opłat (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wyłącznie osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

Infolinia:
 • dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 0 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • dla dzwoniących z telefonu komórkowego - 043-842-06-00 (opłata wg cennika operatora)

Podziel się:  Więcej
Warunki zwolnienia z opłat RTV

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które złożą w urzędzie pocztowym:
 • wypełniony formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych,
 • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv
 • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema lub więcej osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie maja uprawnień do zwolnienia od tych opłat (pobierz oświadczenie) (konieczność składania oświadczeń dotyczy wyłącznie osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv.

Infolinia:
 • dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 0 801 333 444 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • dla dzwoniących z telefonu komórkowego - 043-842-06-00 (opłata wg cennika operatora)