• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Śledztwa na wniosek ZPPT Wizja nie będzie

19:11, 06.10.2010
Śledztwa na wniosek ZPPT Wizja nie będzie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów zapoznała się wnikliwie z wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd TVP S.A. opisującymi podjęte działania restrukturyzacyjne i w uzasadnieniu odmowy wszczęcia śledztwa podkreśliła, że nie sposób przyjąć, iż działania podejmowane przez Zarząd TVP zmierzały do wyrządzenia szkody spółce a więc do popełnienia czynu zabronionego lub przestępstwa. Przeciwnie, w ocenie Prokuratury, „to brak działań naprawczych w złej sytuacji finansowej spółki mógłby spowodować odpowiedzialność karną osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw majątkowych TVP S.A.” Zamiar grupowych zwolnień nie zakładał całkowitej redukcji jednej konkretnej grupy zawodowej, tj. pracowników twórczych, a jedynie zmniejszenie stanu zatrudnienia w spółce w 14. na 15 grup zawodowych pracowników twórczych. Zrealizowanie zwolnień grupowych w zakładanym rozmiarze nie prowadziło więc, w ocenie Prokuratury, do przejęcia produkcji telewizyjnej przez firmy zewnętrzne.


Prokuratura zwróciła też uwagę na fakt, ze w warunkach gospodarki wolnorynkowej, zwalnianie pracowników, w tym przeprowadzanie zwolnień grupowych, o ile odbywa się w zgodzie z przepisami prawa pracy, jest dozwoloną formą restrukturyzacji spółki. Także zlecanie usług, które dotychczas były wykonywane w ramach spółki firmom zewnętrznym, o ile ma uzasadnienie ekonomiczne tj. usługi te zostaną wykonane lepiej i taniej, nie może być uznane za działanie na szkodę spółki. 


„Zapotrzebowanie na twórców i ich projekty także podlega prawom rynku”, często dzieje się to za cenę braku zapotrzebowania na pracę twórców zatrudnionych na etatach, czytamy w wydanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów uzasadnieniu odmowy wszczęcia śledztwa. W końcu września br. Zarząd TVP S.A. podjął uchwałę o zwolnieniach grupowych obejmujących 331 osób, wśród których nie ma pracowników twórczych. Proces ten zakończy się 25 listopada br.


Biuro Rzecznika Prasowego TVP S.A.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa „w sprawie usiłowania wyrządzenia znacznej szkody majątkowej” spółce TVP S.A. poprzez planowanie zwolnienia grupowego 800 pracowników, obejmującego całe grupy twórcze, co miało doprowadzić do przejęcia produkcji telewizyjnej przez firmy zewnętrzne. Zawiadomienie w tej sprawie złożył do Prokuratury w lipcu br. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych „Wizja” działający w TVP S.A.


Podziel się:  Więcej

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów zapoznała się wnikliwie z wyjaśnieniami złożonymi przez Zarząd TVP S.A. opisującymi podjęte działania restrukturyzacyjne i w uzasadnieniu odmowy wszczęcia śledztwa podkreśliła, że nie sposób przyjąć, iż działania podejmowane przez Zarząd TVP zmierzały do wyrządzenia szkody spółce a więc do popełnienia czynu zabronionego lub przestępstwa. Przeciwnie, w ocenie Prokuratury, „to brak działań naprawczych w złej sytuacji finansowej spółki mógłby spowodować odpowiedzialność karną osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw majątkowych TVP S.A.” Zamiar grupowych zwolnień nie zakładał całkowitej redukcji jednej konkretnej grupy zawodowej, tj. pracowników twórczych, a jedynie zmniejszenie stanu zatrudnienia w spółce w 14. na 15 grup zawodowych pracowników twórczych. Zrealizowanie zwolnień grupowych w zakładanym rozmiarze nie prowadziło więc, w ocenie Prokuratury, do przejęcia produkcji telewizyjnej przez firmy zewnętrzne.


Prokuratura zwróciła też uwagę na fakt, ze w warunkach gospodarki wolnorynkowej, zwalnianie pracowników, w tym przeprowadzanie zwolnień grupowych, o ile odbywa się w zgodzie z przepisami prawa pracy, jest dozwoloną formą restrukturyzacji spółki. Także zlecanie usług, które dotychczas były wykonywane w ramach spółki firmom zewnętrznym, o ile ma uzasadnienie ekonomiczne tj. usługi te zostaną wykonane lepiej i taniej, nie może być uznane za działanie na szkodę spółki. 


„Zapotrzebowanie na twórców i ich projekty także podlega prawom rynku”, często dzieje się to za cenę braku zapotrzebowania na pracę twórców zatrudnionych na etatach, czytamy w wydanym przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów uzasadnieniu odmowy wszczęcia śledztwa. W końcu września br. Zarząd TVP S.A. podjął uchwałę o zwolnieniach grupowych obejmujących 331 osób, wśród których nie ma pracowników twórczych. Proces ten zakończy się 25 listopada br.


Biuro Rzecznika Prasowego TVP S.A.