• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Jacek Snopkiewicz dyrektorem Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info)

15:28, 05.03.2010
Jacek Snopkiewicz dyrektorem Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info)

TVP Info jest anteną o profilu informacyjno - publicystycznym, dzielącą czas antenowy między pasmami wspólnymi a pasmami własnymi Ośrodków Regionalnych TVP. Warunkiem sukcesu programowego jest wewnętrzna spójność zarządzania TVP INFO, jak i stabilna, oparta na jasnych regułach współpraca z Ośrodkami Regionalnymi.
Wykorzystanie potencjału Ośrodków, wzajemna współpraca i inspiracja programowa jest wartością, której nie ma żadna inna telewizja w kraju.

Jacek Snopkiewicz jest z zawodu reporterem, przez ostatnie lata zajmował się dramaturgią w Teatrze Polskiego Radia. Napisał sztukę telewizyjną „Czerwone morze” opartą na nieznanych archiwach. Jest współautorem scenariuszy i książek dokumentalnych m.in. „Zbrodni-sprawy generała Fieldorfa Nila” i „Ludzi bezpieki” – wielokrotnie cytowanej pracy o czasach stalinowskich. Jego zbiór reportaży wcieleniowych „Człowiek w bramie”, do którego zbierał materiały pracując m.in. jako śmieciarz, dozorca, kanalarz, sanitariusz, konduktor PKP, należy do klasyki gatunku. Pisał komentarze do reportaży i filmów Mariusza Waltera. W tygodniku „Kultura” prowadził dział reportażu, współpracował z Ryszardem Kapuścińskim, Teresa Torańską, Michałem Mońko, Barbarą Łopieńską. W Telewizji Polskiej, skąd zwalniany był czterokrotnie, prowadził Zespół Reporterów i Dokumentalistów „Fakt” skupiający w latach 1980-81 najlepszych reporterów telewizyjnych i filmowych. W stanie wojennym prowadził pasiekę, jest dyplomowanym pszczelarzem. W 1989 r. został  pierwszym redaktorem naczelnym „Wiadomości”. Przez wiele lat kierował Akademią Telewizyjną TVP, gdzie powstały standardy etyczne i gatunkowe dziennikarstwa telewizyjnego, założenia analiz programowych.  Kierował komisją Karty Ekranowej. Napisał skrypt dla reporterów telewizyjnych. Wielu znanych dziennikarzy zaczynało pracę w jego redakcjach, by wymienić Andrzeja Fidyka, Tomasza Lisa, Mariusza Ziomeckiego. W życiu zawodowym był też dyrektorem Centrum Strategii TVP, rzecznikiem prasowym TVP za prezesury Kwiatkowskiego i Dworaka, redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego”, wydawcą książek, robotnikiem. Jest laureatem „Złotego Ekranu” za program reporterski „Blisko i daleko”, nagrody Pruszyńskich „za uczciwość i odwagę w publikacjach o zbrodniach stalinowskich w Polsce” i nagród SDP. Po odejściu z TVP w 2006 r.  stworzył w Teatrze Polskiego Radia scenę dokumentu. Na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie w roku 2008 otrzymał nagrodę za dramat „Uroczysko” o konflikcie w małej wsi na Podlasiu biorącej się z przeszłości.  Od 2006 roku jest etatowym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Był w podziemnym Zarządzie Głównym SDP, pełnił też w latach dziewięćdziesiątych funkcję v-ce prezesa SDP.


Jacek Snopkiewicz –

Jacek Snopkiewicz dyrektorem nowo utworzonego Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info)


Podziel się:  Więcej

TVP Info jest anteną o profilu informacyjno - publicystycznym, dzielącą czas antenowy między pasmami wspólnymi a pasmami własnymi Ośrodków Regionalnych TVP. Warunkiem sukcesu programowego jest wewnętrzna spójność zarządzania TVP INFO, jak i stabilna, oparta na jasnych regułach współpraca z Ośrodkami Regionalnymi.
Wykorzystanie potencjału Ośrodków, wzajemna współpraca i inspiracja programowa jest wartością, której nie ma żadna inna telewizja w kraju.

Jacek Snopkiewicz jest z zawodu reporterem, przez ostatnie lata zajmował się dramaturgią w Teatrze Polskiego Radia. Napisał sztukę telewizyjną „Czerwone morze” opartą na nieznanych archiwach. Jest współautorem scenariuszy i książek dokumentalnych m.in. „Zbrodni-sprawy generała Fieldorfa Nila” i „Ludzi bezpieki” – wielokrotnie cytowanej pracy o czasach stalinowskich. Jego zbiór reportaży wcieleniowych „Człowiek w bramie”, do którego zbierał materiały pracując m.in. jako śmieciarz, dozorca, kanalarz, sanitariusz, konduktor PKP, należy do klasyki gatunku. Pisał komentarze do reportaży i filmów Mariusza Waltera. W tygodniku „Kultura” prowadził dział reportażu, współpracował z Ryszardem Kapuścińskim, Teresa Torańską, Michałem Mońko, Barbarą Łopieńską. W Telewizji Polskiej, skąd zwalniany był czterokrotnie, prowadził Zespół Reporterów i Dokumentalistów „Fakt” skupiający w latach 1980-81 najlepszych reporterów telewizyjnych i filmowych. W stanie wojennym prowadził pasiekę, jest dyplomowanym pszczelarzem. W 1989 r. został  pierwszym redaktorem naczelnym „Wiadomości”. Przez wiele lat kierował Akademią Telewizyjną TVP, gdzie powstały standardy etyczne i gatunkowe dziennikarstwa telewizyjnego, założenia analiz programowych.  Kierował komisją Karty Ekranowej. Napisał skrypt dla reporterów telewizyjnych. Wielu znanych dziennikarzy zaczynało pracę w jego redakcjach, by wymienić Andrzeja Fidyka, Tomasza Lisa, Mariusza Ziomeckiego. W życiu zawodowym był też dyrektorem Centrum Strategii TVP, rzecznikiem prasowym TVP za prezesury Kwiatkowskiego i Dworaka, redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego”, wydawcą książek, robotnikiem. Jest laureatem „Złotego Ekranu” za program reporterski „Blisko i daleko”, nagrody Pruszyńskich „za uczciwość i odwagę w publikacjach o zbrodniach stalinowskich w Polsce” i nagród SDP. Po odejściu z TVP w 2006 r.  stworzył w Teatrze Polskiego Radia scenę dokumentu. Na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie w roku 2008 otrzymał nagrodę za dramat „Uroczysko” o konflikcie w małej wsi na Podlasiu biorącej się z przeszłości.  Od 2006 roku jest etatowym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Był w podziemnym Zarządzie Głównym SDP, pełnił też w latach dziewięćdziesiątych funkcję v-ce prezesa SDP.


Jacek Snopkiewicz –