• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych

16:07, 29.06.2009
Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych- Doświadczenie ostatnich lat zabiegów polityków wokół mediów publicznych budzi nasz największy niepokój – czytamy w stanowisku Związku Pracodawców Mediów Publicznych. - Media publiczne znajdują się w stanie pogłębiającego się kryzysu, niejasna stała się ich przyszłość. Ograniczanie prac nad kolejnymi wersjami ustaw medialnych do wybranych środowisk politycznych, z pomijaniem zdania twórców, stowarzyszeń dziennikarskich i związkowych, naukowców, specjalistów medioznawców, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, a wreszcie pracowników mediów publicznych – okazuje się niewystarczające. Konieczna jest dyskusja nad przyszłością tych mediów, jako dobra ogólnonarodowego, kulturotwórczego, koniecznego dla prawidłowego rozwoju pluralizmu i demokracji w kraju. Zwracamy się do rządzących: Prezydenta i Premiera o porozumienie w sprawie „okrągłego stołu medialnego”.

29 czerwca w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie odbyło się Zebranie Ogólne Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Delegaci wybrali nowy Zarząd Związku na kolejną 4-letnią kadencję. W skład Zarządu weszli: Piotr Farfał – p.o. prezes Zarządu TVP, Robert Wijas – p.o. prezes Zarządu Polskiego Radia oraz Mirosław Bielawski – przedstawiciel rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Jednogłośnie przyjęto także stanowisko ZPMP w sprawie sytuacji i przyszłości mediów publicznych, w którym zaproponowano organizację „okrągłego stołu medialnego”.


Podziel się:  Więcej
- Doświadczenie ostatnich lat zabiegów polityków wokół mediów publicznych budzi nasz największy niepokój – czytamy w stanowisku Związku Pracodawców Mediów Publicznych. - Media publiczne znajdują się w stanie pogłębiającego się kryzysu, niejasna stała się ich przyszłość. Ograniczanie prac nad kolejnymi wersjami ustaw medialnych do wybranych środowisk politycznych, z pomijaniem zdania twórców, stowarzyszeń dziennikarskich i związkowych, naukowców, specjalistów medioznawców, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, a wreszcie pracowników mediów publicznych – okazuje się niewystarczające. Konieczna jest dyskusja nad przyszłością tych mediów, jako dobra ogólnonarodowego, kulturotwórczego, koniecznego dla prawidłowego rozwoju pluralizmu i demokracji w kraju. Zwracamy się do rządzących: Prezydenta i Premiera o porozumienie w sprawie „okrągłego stołu medialnego”.