PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ DO POROZUMIENIA ZAWARTEGO POMIĘDZY MINISTREM SPRAW ZZGRANICZNYCH I TELEWIZJĄ POLSKĄ NA ROK 2013 05.08.2013

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU UZGODNIEŃ DO POROZUMIENIA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z TELEWIZJĄ POLSKĄ S. A 05.08.2013

POROZUMIENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Z TELEWIZJĄ POLSKĄ S. A. 05.08.2013