• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Ponad sto placówek otrzyma pieniądze z „Reklamy Dzieciom”

11:57, 01.09.2008
Ponad sto placówek otrzyma pieniądze z „Reklamy Dzieciom”W tym roku na liście znalazły się wyłącznie placówki, które nigdy wcześniej nie otrzymały dotacji z „Reklamy Dzieciom”.

Dofinansowania przeznaczono przede wszystkim na: operacje ratujące życie, całoroczną rehabilitację, leczenie dzieci ciężko chorych, niepełnosprawnych ruchowo, wyposażenie specjalistycznych pomieszczeń do rehabilitacji i stymulacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, budowę placów zabaw i remonty placówek opiekuńczych, turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup oraz kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, pomoc psychopedagogiczną, działalność świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, placówek dziennego pobytu, warsztaty i zajęcia psychoterapii, hipoterapii.

Pomoc otrzymały te placówki, które zgodnie z zasadami, złożyły do 31 grudnia 2007 r. wnioski o wsparcie finansowe swojej działalności, bądź prośby o pomoc dla konkretnych dzieci. W ramach XV edycji akcji wpłynęło do Telewizji Polskiej prawie 400 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Wszystkie zostały szczegółowo zweryfikowane przez Komisję ds. darowizn. Listę beneficjentów zaakceptował Zarząd i Rada Nadzorcza TVP.

Już wkrótce pieniądze trafią do obdarowanych.

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy wszystkim reklamodawcom, którzy wsparli akcję. Bez ich hojności nie byłoby „Reklamy Dzieciom”. Liczymy na równie szczodre gesty sponsorów w następnej edycji.

Telewizja Polska ogłosiła listę beneficjentów XV jubileuszowej akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”. Dzięki naszym reklamodawcom w wigilijnym bloku reklamowym zebraliśmy 1 750 500 zł. Pieniądze trafią do 115 stowarzyszeń, fundacji, ośrodków, domów dziecka i innych placówek, które pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom.


Podziel się:  Więcej
W tym roku na liście znalazły się wyłącznie placówki, które nigdy wcześniej nie otrzymały dotacji z „Reklamy Dzieciom”.

Dofinansowania przeznaczono przede wszystkim na: operacje ratujące życie, całoroczną rehabilitację, leczenie dzieci ciężko chorych, niepełnosprawnych ruchowo, wyposażenie specjalistycznych pomieszczeń do rehabilitacji i stymulacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, budowę placów zabaw i remonty placówek opiekuńczych, turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup oraz kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, pomoc psychopedagogiczną, działalność świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, placówek dziennego pobytu, warsztaty i zajęcia psychoterapii, hipoterapii.

Pomoc otrzymały te placówki, które zgodnie z zasadami, złożyły do 31 grudnia 2007 r. wnioski o wsparcie finansowe swojej działalności, bądź prośby o pomoc dla konkretnych dzieci. W ramach XV edycji akcji wpłynęło do Telewizji Polskiej prawie 400 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Wszystkie zostały szczegółowo zweryfikowane przez Komisję ds. darowizn. Listę beneficjentów zaakceptował Zarząd i Rada Nadzorcza TVP.

Już wkrótce pieniądze trafią do obdarowanych.

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy wszystkim reklamodawcom, którzy wsparli akcję. Bez ich hojności nie byłoby „Reklamy Dzieciom”. Liczymy na równie szczodre gesty sponsorów w następnej edycji.