• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

List Prezesa Zarządu TVP S.A. Andrzeja Urbańskiego do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego

11:57, 01.09.2008
List Prezesa Zarządu TVP S.A. Andrzeja Urbańskiego do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego1. Zgodnie z Kodeksem Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji”. Postępowanie ABW wobec dziennikarzy – uniemożliwienie wykonywania obowiązków dziennikarskich - jest naruszeniem obowiązujących w państwie demokratycznym zasad wolności słowa i prawa obywateli do informacji. Narusza także określone w Konstytucji prawa człowieka i podstawowe zasady obowiązujące w państwie demokratycznym.

2. Teren, na który weszli dziennikarze w żaden sposób nie był oznaczony ani przez nikogo zabezpieczony. W związku z tym, dziennikarze przekraczając granicę posesji nie złamali prawa.

3. W budynku, do którego weszli dziennikarze, zatrzymały ich i żądały wydania sprzętu reporterskiego oraz opuszczenia posesji osoby, które nie chciały się wylegitymować. W sytuacji braku możliwości ustalenia przez dziennikarzy, z kim rozmawiają, odmówili wykonania tych poleceń. Do wydawania poleceń upoważnione są odpowiednie służby, które mają obowiązek okazania stosownego dokumentu.

4. Wezwani przez funkcjonariuszy ABW, umundurowani policjanci odmówili wszczęcia interwencji – nakazania dziennikarzom opuszczenia posesji i odebrania im sprzętu. Uzasadniali to brakiem podstaw prawnych. Powstaje więc pytanie, jaka była podstawa prawna czynności podjętych przez funkcjonariuszy ABW wobec dziennikarzy.

5. Dziennikarzom wylegitymował się dopiero przybyły na miejsce o godz. 13 kapitan ABW Tadeusz K., który zażądał od nich wydania sprzętu. Ponieważ ci odmówili, funkcjonariusze wyrwali im kamerę, a jednemu z nich zabrali także telefon, za pomocą którego przekazywał informacje o zdarzeniu swoim przełożonym.

6. Zgodnie z art. 220 Kodeks Postępowania Karnego określającym, kto może dokonywać przeszukiwań w § 3. widnieje zapis „W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową (…)” . Powstaje pytanie, jakie to „wypadki nie cierpiące zwłoki” zaistniały na terenie posesji Piotra Bączka, że przeszukano dziennikarzy?

7. Dziennikarze zostali poddani również upokarzającej rewizji osobistej, która nie miała żadnych podstaw i uzasadnień prawnych. Zgodnie z przepisami rewizji można dokonać tylko na podstawie postanowienia prokuratora. W innym przypadku jest to naruszenie praw człowieka. Takie postępowanie jest niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która gwarantuje m.in. prawo do wolności i nietykalności osobistej. Proszę o podanie podstawy prawnej, jaką kierowali się funkcjonariusze ABW poddając dziennikarzy rewizji osobistej. Co takiego chcieli znaleźć u przeszukiwanych osób?

8. Około godz. 15.00 dziennikarze zostali wypuszczeni przez funkcjonariuszy ABW bez żadnych wyjaśnień.

Zaistniała sytuacja jest zamachem na wolność i niezależność mediów. W związku z tym domagamy się uzasadnienia prawnego opisanych powyżej zdarzeń. Zważywszy na postępowanie funkcjonariuszy ABW, którzy wielokrotnie dopuścili się złamania prawa, żądamy wyciągnięcia wobec nich surowych konsekwencji. Funkcjonariusze ci uniemożliwili wykonywanie obowiązków dziennikarskich. Naruszyli obowiązujące w państwie demokratycznym zasady wolności słowa i prawa obywateli.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Urbański
Prezes Zarządu TVP S.A.

Szanowny Panie Ministrze W związku z wydarzeniami, które miały miejsce 13 maja 2008 na terenie posesji Piotra Bączka (członka Komisji Weryfikacyjnej WSI), kiedy to podczas przygotowywania materiału zespołowi reporterskiemu utrudniono a właściwie uniemożliwiono wykonywanie dziennikarskich obowiązków Telewizja Polska S.A. składa skargę na działalność funkcjonariuszy ABW. Jednocześnie TVP S.A. domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników ABW wykonujących polecenia Prokuratora Krajowego, którzy dopuścili się złamania prawa.


Podziel się:  Więcej
1. Zgodnie z Kodeksem Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji”. Postępowanie ABW wobec dziennikarzy – uniemożliwienie wykonywania obowiązków dziennikarskich - jest naruszeniem obowiązujących w państwie demokratycznym zasad wolności słowa i prawa obywateli do informacji. Narusza także określone w Konstytucji prawa człowieka i podstawowe zasady obowiązujące w państwie demokratycznym.

2. Teren, na który weszli dziennikarze w żaden sposób nie był oznaczony ani przez nikogo zabezpieczony. W związku z tym, dziennikarze przekraczając granicę posesji nie złamali prawa.

3. W budynku, do którego weszli dziennikarze, zatrzymały ich i żądały wydania sprzętu reporterskiego oraz opuszczenia posesji osoby, które nie chciały się wylegitymować. W sytuacji braku możliwości ustalenia przez dziennikarzy, z kim rozmawiają, odmówili wykonania tych poleceń. Do wydawania poleceń upoważnione są odpowiednie służby, które mają obowiązek okazania stosownego dokumentu.

4. Wezwani przez funkcjonariuszy ABW, umundurowani policjanci odmówili wszczęcia interwencji – nakazania dziennikarzom opuszczenia posesji i odebrania im sprzętu. Uzasadniali to brakiem podstaw prawnych. Powstaje więc pytanie, jaka była podstawa prawna czynności podjętych przez funkcjonariuszy ABW wobec dziennikarzy.

5. Dziennikarzom wylegitymował się dopiero przybyły na miejsce o godz. 13 kapitan ABW Tadeusz K., który zażądał od nich wydania sprzętu. Ponieważ ci odmówili, funkcjonariusze wyrwali im kamerę, a jednemu z nich zabrali także telefon, za pomocą którego przekazywał informacje o zdarzeniu swoim przełożonym.

6. Zgodnie z art. 220 Kodeks Postępowania Karnego określającym, kto może dokonywać przeszukiwań w § 3. widnieje zapis „W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową (…)” . Powstaje pytanie, jakie to „wypadki nie cierpiące zwłoki” zaistniały na terenie posesji Piotra Bączka, że przeszukano dziennikarzy?

7. Dziennikarze zostali poddani również upokarzającej rewizji osobistej, która nie miała żadnych podstaw i uzasadnień prawnych. Zgodnie z przepisami rewizji można dokonać tylko na podstawie postanowienia prokuratora. W innym przypadku jest to naruszenie praw człowieka. Takie postępowanie jest niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która gwarantuje m.in. prawo do wolności i nietykalności osobistej. Proszę o podanie podstawy prawnej, jaką kierowali się funkcjonariusze ABW poddając dziennikarzy rewizji osobistej. Co takiego chcieli znaleźć u przeszukiwanych osób?

8. Około godz. 15.00 dziennikarze zostali wypuszczeni przez funkcjonariuszy ABW bez żadnych wyjaśnień.

Zaistniała sytuacja jest zamachem na wolność i niezależność mediów. W związku z tym domagamy się uzasadnienia prawnego opisanych powyżej zdarzeń. Zważywszy na postępowanie funkcjonariuszy ABW, którzy wielokrotnie dopuścili się złamania prawa, żądamy wyciągnięcia wobec nich surowych konsekwencji. Funkcjonariusze ci uniemożliwili wykonywanie obowiązków dziennikarskich. Naruszyli obowiązujące w państwie demokratycznym zasady wolności słowa i prawa obywateli.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Urbański
Prezes Zarządu TVP S.A.