• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez ABW 15 maja 2008

11:57, 01.09.2008
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez ABW 15 maja 2008z wykręcaniem rąk i stosowaniem innych form przemocy fizycznej;
e) namawianie do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji, polegającego na przekroczeniu przez nich uprawnień w ten sposób, że mieli oni na prośbę ABW skonfiskować nam kamerę i inne posiadane przez nas nośniki informacji oraz doprowadzić do opuszczenia przez nas terenu posesji.Ponadto, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dopuścili się naruszenia swobody wykonywania zawodu dziennikarza, uniemożliwiając nam wykonywanie obowiązków służbowych, odmawiając nam podania informacji jawnych z mocy prawa takich jak: nazwisko prokuratora, który wydał decyzję zezwalającą na rewizję i zatrzymanie sprzętu, funkcji i nr legitymacji służbowej funkcjonariuszy ABW.Filip Rdesiński

Szymon Krawczyk

Prokuratura Okręgowa
w WarszawieDoniesienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Podziel się:  Więcej
W dniu 13 maja 2008 roku jako dziennikarze Telewizji Polskiej gromadziliśmy materiał reporterski. Około godziny 10.30 weszliśmy przez nikogo niepokojeni do domu Piotra Bączka (członek Komisji Weryfikacyjnej WSI). Dom nie był w żaden sposób zabezpieczony. Na miejscu zastaliśmy dwie kobiety i jednego mężczyznę, którzy nie chcieli w żaden sposób wylegitymować się, nie chcieli powiedzieć, kim są i w jakim celu znaleźli się w domu Piotra Bączka. Około godziny 12.30 zjawili się na miejscu funkcjonariusze policji z Grójca. Z rozmów telefonicznych dwóch anonimowych kobiet wynikało, iż to na ich polecenie policja zjawiała się na posesji . Przez telefon osoby te domagały się od policji zatrzymania kamery i nośników magnetycznych do niej, które znalazły się w naszym posiadaniu. Policja po wylegitymowaniu nas i przeprowadzeniu rozmów z osobami znajdującymi się w budynku, odstąpiła od dalszych czynności wobec nas. Około godziny 13.00 na miejscu zjawił się w towarzystwie dwóch panów kapitan Tadeusz Kuryś, który wylegitymował się dokumentem ABW o numerze 10 DKP oraz odznaką służbową. Następnie, powołując się na ustawę o ABW, domagał się wydania posiadanej przez nas kamery oraz nośników magnetycznych. Po odmowie z naszej strony Tadeusz Kuryś siłą wyrwał nam z rąk kamerę telewizyjną. Filipowi Rdesińskiemu wyrwał w brutalny sposób telefon komórkowy, przez który prowadził właśnie rozmowę ze swoją przełożoną Anitą Gargas. Następnie funkcjonariusze zażądali wydania innych nośników, które według nich mogliśmy posiadać. Po odmowie z naszej strony funkcjonariusze zażądali przeprowadzenie rewizji osobistej. Gdy odmówiliśmy, zagrozili użyciem wobec nas przemocy. „Mamy ci powykręcać ręce?”, „Nie chcesz chyba żebyśmy cię uszkodzili?” – takie słowa padały z ust Tadeusza Kurysia. Podczas rewizji nakazano nam zdjęcie ubrań, a następnie przeszukano. Filipa Rdesińskiego obmacywano w miejscach intymnych. Nie pozwolono nam na skontaktowanie się z nikim z zewnątrz. Przetrzymywano nas wbrew naszej woli do ok. godziny 15.00. Podczas rewizji znaleziono u nas prywatne pendrive’y. Znajdowały się na nich dane wrażliwe osób nie mających ze sprawą nic wspólnego, informacje chronione tajemnicą dziennikarską. Po zakończonej rewizji nakazano nam opuszczenie terenie posesji, co wykonaliśmy bez żadnego oporu.

Podczas akcji funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dopuścili się przekroczenia posiadanych uprawnień przez:


a) dokonanie bezpodstawnego i bezprawnego zatrzymania narzędzi pracy w postaci kamery i nośnika magnetycznego;
b) dokonanie bezpodstawnej i bezprawnej rewizji osobistej;
c) naruszenie nietykalności osobistej poprzez szarpanie, wyrywanie kamery i telefonu komórkowego, upokarzające obmacywanie w miejscach intymnych;
d) groźby karalne z uzasadnionym podejrzeniem ich spełnienia, polegające na stwierdzeniu, iż w razie nie poddania się przez nas rewizji, zostanie ona dokonana siłą, włącznie
z wykręcaniem rąk i stosowaniem innych form przemocy fizycznej;
e) namawianie do popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji, polegającego na przekroczeniu przez nich uprawnień w ten sposób, że mieli oni na prośbę ABW skonfiskować nam kamerę i inne posiadane przez nas nośniki informacji oraz doprowadzić do opuszczenia przez nas terenu posesji.Ponadto, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dopuścili się naruszenia swobody wykonywania zawodu dziennikarza, uniemożliwiając nam wykonywanie obowiązków służbowych, odmawiając nam podania informacji jawnych z mocy prawa takich jak: nazwisko prokuratora, który wydał decyzję zezwalającą na rewizję i zatrzymanie sprzętu, funkcji i nr legitymacji służbowej funkcjonariuszy ABW.Filip Rdesiński

Szymon Krawczyk
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez ABW 15 maja 2008