• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Oświadczenie TVP S.A. z 16 maja 2008 r.

11:57, 01.09.2008
Oświadczenie TVP S.A. z 16 maja 2008 r.Jego wypowiedzi charakteryzował i charakteryzuje całkowity brak wiedzy na temat podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie mediów publicznych w Polsce i całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza ustawy o radiofonii i telewizji. W związku z kolejnymi wypowiedziami posła Chlebowskiego na temat pełnionej przez Telewizję Polską misji publicznej, przypominamy, że zgodnie z art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji TVP realizuje ją poprzez dostarczanie „całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Uściślając: misja TVP polega na dostarczaniu zróżnicowanych gatunkowo programów dla wszystkich Polaków, bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.

Programy Telewizji Polskiej to codziennie 140 godzin emisji. Wiele z nich jest kierowanych do dzieci i młodzieży, ludzi starszych (powyżej 50. roku życia), mieszkańców mniejszych ośrodków (a nie tylko miast powyżej 100 tys. ludzi), więc pozostających poza grupą docelową telewizji komercyjnych. Sprawozdanie z realizacji tak pojętej misji publicznej można znaleźć w „Sprawozdaniu z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji w 2007 r.” przedkładanego corocznie KRRiT i dostępnego na stronie internetowej www.tvp.pl.

W swoich wypowiedziach pos. Zbigniew Chlebowski pomawia TVP, sugerując stronniczość polityczną, a swoich oszczerstw nie wspiera żadnymi dowodami. Tymczasem - wbrew twierdzeniom posła - TVP nie służy żadnej partii. Świadczy o tym choćby zestawienie czasu wystąpień przedstawicieli władz państwowych i partii politycznych za ostatnie trzy miesiące (styczeń-marzec 2008 r.). Politycy Platformy Obywatelskiej najczęściej gościli w programach informacyjnych i publicystycznych (944 wystąpień, łącznie 8 godzin 14 minut). Premier Donald Tusk łącznie z przedstawicielami Kancelarii gościł na trzech ogólnopolskich antenach TVP 263 razy (2 godz. 9 min.) a pozostali przedstawiciele rządu - 460 razy (3 godz. 49 minut). Przedstawiciele koalicyjnego PSL - 1 godz. 12 min (146 wystąpień). W tym czasie politycy opozycyjnego PiS występowali 728 wystąpień, zajmując 6 godzin, 53 minuty a politycy lewicy (ówczesny LiD) - 2 godz. 20 minut (304 razy).

Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.

W minionych miesiącach szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Zbigniew Chlebowski wielokrotnie w sposób autorytatywny wypowiadał się na temat mediów publicznych, a Telewizji Polskiej S.A w szczególności.


Podziel się:  Więcej
Jego wypowiedzi charakteryzował i charakteryzuje całkowity brak wiedzy na temat podstawowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie mediów publicznych w Polsce i całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza ustawy o radiofonii i telewizji. W związku z kolejnymi wypowiedziami posła Chlebowskiego na temat pełnionej przez Telewizję Polską misji publicznej, przypominamy, że zgodnie z art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji TVP realizuje ją poprzez dostarczanie „całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Uściślając: misja TVP polega na dostarczaniu zróżnicowanych gatunkowo programów dla wszystkich Polaków, bez względu na wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.

Programy Telewizji Polskiej to codziennie 140 godzin emisji. Wiele z nich jest kierowanych do dzieci i młodzieży, ludzi starszych (powyżej 50. roku życia), mieszkańców mniejszych ośrodków (a nie tylko miast powyżej 100 tys. ludzi), więc pozostających poza grupą docelową telewizji komercyjnych. Sprawozdanie z realizacji tak pojętej misji publicznej można znaleźć w „Sprawozdaniu z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji w 2007 r.” przedkładanego corocznie KRRiT i dostępnego na stronie internetowej www.tvp.pl.

W swoich wypowiedziach pos. Zbigniew Chlebowski pomawia TVP, sugerując stronniczość polityczną, a swoich oszczerstw nie wspiera żadnymi dowodami. Tymczasem - wbrew twierdzeniom posła - TVP nie służy żadnej partii. Świadczy o tym choćby zestawienie czasu wystąpień przedstawicieli władz państwowych i partii politycznych za ostatnie trzy miesiące (styczeń-marzec 2008 r.). Politycy Platformy Obywatelskiej najczęściej gościli w programach informacyjnych i publicystycznych (944 wystąpień, łącznie 8 godzin 14 minut). Premier Donald Tusk łącznie z przedstawicielami Kancelarii gościł na trzech ogólnopolskich antenach TVP 263 razy (2 godz. 9 min.) a pozostali przedstawiciele rządu - 460 razy (3 godz. 49 minut). Przedstawiciele koalicyjnego PSL - 1 godz. 12 min (146 wystąpień). W tym czasie politycy opozycyjnego PiS występowali 728 wystąpień, zajmując 6 godzin, 53 minuty a politycy lewicy (ówczesny LiD) - 2 godz. 20 minut (304 razy).

Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.