• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Komunikat Prasowy dotyczący listu Prezydenta EBU do Marszałka Senatu RP

11:57, 01.09.2008
Komunikat Prasowy dotyczący listu Prezydenta EBU do Marszałka Senatu RP- W obecnej formie projekt ten nie przestrzega wielu standardów ustanowionych przez Radę Europy – stwierdza w liście Fritz Pleitgen, szef największego stowarzyszenia nadawców publicznych na świecie. - Najistotniejszymi z nich są standardy gwarantujące niezależność nadawców publicznych wymagające od Krajów Członkowskich ustanowienia bezpiecznego, stabilnego i przejrzystego systemu finansowania.


Zdaniem szefa EBU projekt ustawy zmieniającej Ustawę o opłatach abonamentowych jest sprzeczny ze standardami Rady Europy z niezwykle istotnych powodów. Przede wszystkim nie jest poparty szczegółową analizą wpływu finansowego oraz oceną całościowych potrzeb finansowych polskich nadawców publicznych, wynikających z pełnienia przez nie misji. Poza tym nie zapewnia zastępczych źródeł finansowania ze środków publicznych w tym, w razie konieczności, „sposobu ochrony przed wszelkimi wpływami politycznymi”. Co więcej, zakłada wejście w życie w ciągu 30 dni, zagrażając ciągłości świadczenia usług i nie zapewniając odpowiedniego czasu na przyjęcie i wdrożenie koniecznych środków wykonawczych.


Szef EBU zwraca uwagę, że zakładane w projekcie dalsze ograniczenie abonamentu jako źródła finansowania mediów publicznych nie tylko utrudni im pełnienie misji, lecz także zagrozi jakości i niezależności ich programów. Jednocześnie – jak podkreśla Fritz Pleitgen - wejście w życie tego projektu poważnie ograniczy pozycję Telewizji Polskiej jako mecenasa i animatora kultury narodowej.


- Projekt ustawy w znaczący sposób podważy istotną rolę, jaką polscy nadawcy publiczni pełnią w promocji polskiej kultury w Europie i na świecie – pisze prezydent EBU.


Fritz Pleitgen wskazuje także na inne, jednoznacznie negatywne konsekwencje wejścia w życie tego projektu. Jedną z najpoważniejszych jest osłabienie sektora nadawców publicznych w Polsce.


- Wątpliwe jest, aby bez silnego sektora nadawców publicznych Polska zdołała stawić czoła wyzwaniom i czerpać korzyści wynikające z budowy społeczeństwa informacyjnego oraz przejścia od transmisji analogowej do cyfrowej, a w szczególności w obszarze telewizji wysokiej rozdzielczości (HD) – konkluduje Fritz Pleitgen.


Prezydent EBU wyraża nadzieję, że Marszałek Senatu RP podzieli jego opinię, iż projekt ustawy zmieniającej Ustawę o opłatach abonamentowych jest szkodliwy dla interesów społeczeństwa polskiego w kraju i za granicą.Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.

Fritz Pleitgen, Prezydent Europejskiej Unii Nadawców skierował 30 maja br. do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza list, w którym wyraża „poważny niepokój” związany z projektem zmiany ustawy o opłatach abonamentowych w Polsce.


Podziel się:  Więcej
- W obecnej formie projekt ten nie przestrzega wielu standardów ustanowionych przez Radę Europy – stwierdza w liście Fritz Pleitgen, szef największego stowarzyszenia nadawców publicznych na świecie. - Najistotniejszymi z nich są standardy gwarantujące niezależność nadawców publicznych wymagające od Krajów Członkowskich ustanowienia bezpiecznego, stabilnego i przejrzystego systemu finansowania.


Zdaniem szefa EBU projekt ustawy zmieniającej Ustawę o opłatach abonamentowych jest sprzeczny ze standardami Rady Europy z niezwykle istotnych powodów. Przede wszystkim nie jest poparty szczegółową analizą wpływu finansowego oraz oceną całościowych potrzeb finansowych polskich nadawców publicznych, wynikających z pełnienia przez nie misji. Poza tym nie zapewnia zastępczych źródeł finansowania ze środków publicznych w tym, w razie konieczności, „sposobu ochrony przed wszelkimi wpływami politycznymi”. Co więcej, zakłada wejście w życie w ciągu 30 dni, zagrażając ciągłości świadczenia usług i nie zapewniając odpowiedniego czasu na przyjęcie i wdrożenie koniecznych środków wykonawczych.


Szef EBU zwraca uwagę, że zakładane w projekcie dalsze ograniczenie abonamentu jako źródła finansowania mediów publicznych nie tylko utrudni im pełnienie misji, lecz także zagrozi jakości i niezależności ich programów. Jednocześnie – jak podkreśla Fritz Pleitgen - wejście w życie tego projektu poważnie ograniczy pozycję Telewizji Polskiej jako mecenasa i animatora kultury narodowej.


- Projekt ustawy w znaczący sposób podważy istotną rolę, jaką polscy nadawcy publiczni pełnią w promocji polskiej kultury w Europie i na świecie – pisze prezydent EBU.


Fritz Pleitgen wskazuje także na inne, jednoznacznie negatywne konsekwencje wejścia w życie tego projektu. Jedną z najpoważniejszych jest osłabienie sektora nadawców publicznych w Polsce.


- Wątpliwe jest, aby bez silnego sektora nadawców publicznych Polska zdołała stawić czoła wyzwaniom i czerpać korzyści wynikające z budowy społeczeństwa informacyjnego oraz przejścia od transmisji analogowej do cyfrowej, a w szczególności w obszarze telewizji wysokiej rozdzielczości (HD) – konkluduje Fritz Pleitgen.


Prezydent EBU wyraża nadzieję, że Marszałek Senatu RP podzieli jego opinię, iż projekt ustawy zmieniającej Ustawę o opłatach abonamentowych jest szkodliwy dla interesów społeczeństwa polskiego w kraju i za granicą.Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.