• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Oświadczenie Rzecznika Prasowego TVP S.A. dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

11:57, 01.09.2008
Oświadczenie Rzecznika Prasowego TVP S.A. dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPubliczne zapowiedzi zmian strukturalnych w ramach Spółki, potwierdzone pracami w Ministerstwie Kultury, budzą obawy i niepewność dotyczące przyszłości oddziałów terenowych Telewizji Polskiej.

Zarząd TVP S.A. nie jest w stanie przygotować strategii operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w odniesieniu do oddziałów terenowych Spółki nie znając zamierzeń „właściciela”, albo znając je jedynie z doniesień prasowych. W tej sytuacji możliwe jest jedynie podejmowanie działań krótkoterminowych i doraźnych.

Mając na uwadze drastyczny ubytek środków abonamentowych a wraz z nim topniejące zasoby gotówkowe Spółki, Zarząd TVP S.A. staje przed strategiczną decyzją czy inwestować środki w rozwój infrastruktury oddziałów czy też bronić pozycji rynkowej poprzez utrzymanie dotychczasowej skali wydatków na ofertę programową TVP. Z szacunków wynika, że w 2008 r. wpływy abonamentowe będą mniejsze o 153 mln zł w porównaniu z 2007 r., a w 2009 r. – o 201 mln zł.Tymczasem w 2008 r. zgodnie z uchwałą KRRiT na produkcję programów regionalnych ma zostać przeznaczone 185 mln zł.

W związku z niejasną przyszłością OTV racjonalną wydaje się decyzja o wstrzymaniu lub zaniechaniu inwestycji w oddziałach terenowych i skoncentrowaniu się na tworzeniu atrakcyjnej oferty programowej.

Obecnie realizowane są inwestycje związane z budową siedzib dla oddziałów powołanych kilka lat temu decyzją ustawodawcy w Kielcach, Gorzowie Wlkp. i Olsztynie. W 2006 r. zrealizowany został zakup obiektu na siedzibę TVP Opole. Zaawansowane są prace przygotowawcze dotyczące budowy siedziby TVP Łódź. Jednocześnie we wszystkich 16 oddziałach realizowane są największe od lat, inwestycje modernizacyjne w nowoczesne środki produkcji telewizyjnej.Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.

26 sierpnia Zarząd TVP zwrócił się do Rady Nadzorczej o opinię w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem przedstawienia przez Ministra Skarbu zamierzeń dotyczących przyszłości oddziałów terenowych TVP. Rada Nadzorcza na posiedzeniu 29 sierpnia pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Zarząd TVP pragnie uzyskać odpowiedź czy zamiarem Ministra Skarbu Państwu jest oddanie części obecnego majątku Spółki samorządom; kiedy to może nastąpić oraz które oddziały miałyby być objęte tymi działaniami.


Podziel się:  Więcej
Publiczne zapowiedzi zmian strukturalnych w ramach Spółki, potwierdzone pracami w Ministerstwie Kultury, budzą obawy i niepewność dotyczące przyszłości oddziałów terenowych Telewizji Polskiej.

Zarząd TVP S.A. nie jest w stanie przygotować strategii operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w odniesieniu do oddziałów terenowych Spółki nie znając zamierzeń „właściciela”, albo znając je jedynie z doniesień prasowych. W tej sytuacji możliwe jest jedynie podejmowanie działań krótkoterminowych i doraźnych.

Mając na uwadze drastyczny ubytek środków abonamentowych a wraz z nim topniejące zasoby gotówkowe Spółki, Zarząd TVP S.A. staje przed strategiczną decyzją czy inwestować środki w rozwój infrastruktury oddziałów czy też bronić pozycji rynkowej poprzez utrzymanie dotychczasowej skali wydatków na ofertę programową TVP. Z szacunków wynika, że w 2008 r. wpływy abonamentowe będą mniejsze o 153 mln zł w porównaniu z 2007 r., a w 2009 r. – o 201 mln zł.Tymczasem w 2008 r. zgodnie z uchwałą KRRiT na produkcję programów regionalnych ma zostać przeznaczone 185 mln zł.

W związku z niejasną przyszłością OTV racjonalną wydaje się decyzja o wstrzymaniu lub zaniechaniu inwestycji w oddziałach terenowych i skoncentrowaniu się na tworzeniu atrakcyjnej oferty programowej.

Obecnie realizowane są inwestycje związane z budową siedzib dla oddziałów powołanych kilka lat temu decyzją ustawodawcy w Kielcach, Gorzowie Wlkp. i Olsztynie. W 2006 r. zrealizowany został zakup obiektu na siedzibę TVP Opole. Zaawansowane są prace przygotowawcze dotyczące budowy siedziby TVP Łódź. Jednocześnie we wszystkich 16 oddziałach realizowane są największe od lat, inwestycje modernizacyjne w nowoczesne środki produkcji telewizyjnej.Aneta Wrona
Rzecznik Prasowy TVP S.A.