• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Historia Telewizji Polskiej

14:18, 18.10.2008
Historia Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

Za prekursora telewizji w Polsce należy uznać Jana Szczepanika zwanego „polskim Edisonem”, który w 1897 roku opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym (patent brytyjski nr 5031) „telektroskop - czyli aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności”.

 
TVP

Podziel się:  Więcej
Patent ten powstał jednak tylko w sferze teorii. Nie został zrealizowany, ponieważ sam projekt urządzenia telewizyjnego tak wyprzedził epokę, iż w tym czasie z powodu ubogiej jeszcze elektroniki nie mógł być wykorzystany. Nie mniej pozostał ciekwym rozwiązaniem aparatury telewizyjnej odnotowanym w historycznych opracowaniach naukowych. Polscy uczeni nie zostawali w tyle wynalazczości światowej. Przykładem może być urządzenie opracowane przez inżyniera Stefana Manczarskiego w 1929 r. Aparatura telewizji mechanicznej oparta na synchronicznie wirujących dwu tarczach Nipkowa, po stronie nadawczej i odbiorczej. Sygnał telewizyjny był przekazywany przewodem elektrycznym. Urządzenie przesyłało jedynie obraz i to nieruchomy. Stefan Manczarski swój wynalazek nazwał" sposób telewizyjnego przesyłania obrazów za pośrednictwem drutu i radia. Doświadczenia prowadził też zespół naukowców i inżynierów w 1931 r. w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Aparatura nadawczo odbiorcza wg systemu J.L.Bairda z wykorzystaniem tarczy Nipowa. Oba urządzenia nadawczo-odbiorcze telewizji mechanicznej były napedzane jednym wspólnym silnikiem zapewniającym pełną synchronizację obu zespołów. Sygnał przekazywany był kablem w ramach jednego laboratorium. Pracami eksperymentalnymi kierował inż. Twardawa.

 Dopiero później prace nad uruchomieniem stacji telewizyjnej w Polsce rozpoczęły się w 1935 w Warszawa Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz Polskim Radiu w Warszawie. W 1937 r. na szesnastym piętrze wieżowca „Prudental" rozpoczęła działalność eksperymentalną stacja telewizyjna. Kierownikiem stacji został Władysław Cetner. W 1937 r. zainstalowano nadajnik foniczny, a na początku roku 1938 nadajnik wizyjny. W tymże 1938 r. zbudowano na dachu „drapacz chmur" bo tak go nazwano, konstrukcję wieży o wysokości 16 metrów, na której zamontowano maszt rurowy,pod antenę nadawczą o wysokości 11 metrów. Antena znajdowała się więc na wysokości 87 m nad poziomem ziemi, co zapewniał odbiór sygnału wizji w odległości 20 km i fonii 30 km od anteny nadawczej. Pokazy próbnej transmisji telewizyjnej odbyły się 5 pażdziernika 1938 roku i 26 sierpnia 1939 roku w Warszawie z udziałem Mieczysława Fogga (za pomocą telekina). 

Była to jeszcze telewizja mechaniczna nadająca w standardzie 120 liniowym. W tym czasie wyemitowano m.in. film z telekina „Barbara Radziwiłłówna” z Jadwigą Smosarską w roli głównej. Równolegle trwały prace nad telewizją elektroniczną 343 liniową. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój prac badawczych nad telewizją, które były bardzo zaawansowane (przewidywane uruchomienie stałego programu – rok 1940).
Okres powojenny

Do prac nad Polską Telewizją powrócono w roku 1947. Prace w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym (później Instytucie Łączności) prowadzone były pod kierownictwem Janusza Groszkowskiego i Lesława Kędzierskiego. W 1952 r. przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie powstało doświadczalne studio, powołano też pierwszy zespół programu telewizji. Pierwszy program został wyemitowany 25 października 1952 roku o godz. 19:00 (w przeddzień wyborów do Sejmu). Wówczas z Instytutu Łączności nadano 30-minutowy program muzyczno-baletowy, który był odbierany na 24 odbiornikach marki „Leningrad" rozmieszczonych w klubach i świetlicach. 

Trzy miesiące później, 23 stycznia 1953 r, zainicjowano regularną emisję programu polskiej telewizji (pół godziny raz na tydzień). Po 22 stycznia 1954 r. uruchomiono Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim. Wówczas znajdował się on w budynku dawnego banku przy placu Powstańców Warszawy 7 specjalnie, na potrzeby nowo powstającej instytucji, odbudowanym i powiększonym po zniszczeniach wojennych. Program ośrodka emitowano początkowo raz w tygodniu, a od 1 listopada 1955 – trzy razy. 

Dopiero rozpoczęcie emisji przez Warszawski Ośrodek Telewizyjny 30 kwietnia 1956 r. umożliwiło dostęp do audycji telewizyjnych większej grupie odbiorców. WOT emitował program 5 razy w tygodniu. 1 maja 1956 r. swoja pracę rozpoczął Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny ze stacją nadawczą umieszczoną w Pałacu Kultury i Nauki, oraz anteną na szczycie iglicy na wysokości 227 metrów. Zasięg stacji wynosił ok. 55 kilometrów.
Okres jednego programu

Prawdziwym początkiem Telewizji Polskiej było stworzenie 1 lipca 1958 r. Zespołu Programu Telewizyjnego przy Polskim Radiu. W dwa lata później (8 grudnia 1960) powołano Komitet ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Od tego czasu Polskie Radio i TVP miały równorzędny status. Pierwszym szefem Radiokomitetu (stanowisko równorzędne z ministrem) został Włodzimierz Sokorski (szefowie pionów radia i telewizji posiadali rangę wiceministrów). 

1 lutego 1961 r. ruszyła codzienna emisja programu telewizyjnego. Na przełomie lat 50. i 60. powstało siedem ośrodków regionalnych TVP (dysponujących własnymi studiami) w: 
• Łodzi (22 lipca 1956) – TVP Łódź 
• Poznaniu (1 maja 1957) – TVP Poznań 
• Katowicach (3 grudnia 1957) – TVP Katowice 
• Wrocławiu (1 lutego 1958) – TVP Wrocław 
• Gdańsku (10 lutego 1959) – TVP Gdańsk 
• Szczecinie (1 maja 1960) – TVP Szczecin 
• Krakowie (4 czerwca 1961) - TVP Kraków 

18 lipca 1969 oddano do użytku Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza (do dziś siedziba TVP). W celu ich stworzenia poniesiono duże nakłady finansowe, zaś technikom udało się też skompletować wysokiej klasy sprzęt telewizyjny.
Dwa programy

2 października 1970 r. uroczyście uruchomiono drugi ogólnopolski program telewizyjny. TVP2 od początku swego istnienia skupiała się głównie na programach kulturalnych i rozrywkowych (m.in. Studio 2). 

Otwarcie Polski na zachód – charakterystyczne dla epoki Gierka – pozwoliło na dostęp polskiej telewizji do nowoczesnych technologii z wolnego świata. Pierwszym efektem współpracy było nadanie 16 marca 1971 r. pierwszego programu w kolorze przy użyciu francuskiego systemu SECAM. Z czasem był to standard przyjęty we wszystkich krajach (oprócz NRD) demokracji ludowej. Początkowo emisje programu w kolorze nadawane były raz w tygodniu, od 6 grudnia 1971 codziennie w kolorze pojawiała się transmisja z obrad zjazdu PZPR (dla przykładu, pierwsze cykliczne emisje kolorowe w Europie były nadawane od 1967 roku). Ze względu na brak i koszty odbiorników, kolorowa telewizja nie była jednak w tym czasie dostępna dla większości polskich telewidzów. 

1 listopada 1975 w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie) oddano do użytku pierwszą w Polsce naziemną stację łączności satelitarnej, która znacznie poszerzyła możliwości nadawcze TVP. Po długim czasie przerwy w tworzeniu nowych ośrodków telewizyjnych, 12 stycznia 1985 roku powstał lokalny oddział telewizyjny w Lublinie – TVP Lublin (dawniej TVP3 Lublin).
Po przemianach

Przemiany społeczno-polityczne przełomu lat 80. i 90. spowodowały także reformę telewizji. 6 lutego 1990 r. TVP utraciła monopol na emitowanie telewizji w Polsce - powstała pierwsza oficjalna prywatna stacja telewizyjna. Na początku lat 90. zdecydowano o całkowitym przejściu z systemu SECAM na system PAL, w którym jako pierwszy, bo od 1 stycznia 1994 r. , nadawał program drugi (wtedy na ten system przeszły również TVP Polonia i stacje regionalne TVP). W 1997 r. uruchomiono pierwszy kanał tematyczny telewizji publicznej – Tylko Muzyka który jednak zakończył nadawanie rok później ze względów formalno-prawnych. Kolejny kanał tematyczny został uruchomiony 24 kwietnia 2005 r. – wtedy rozpoczął emisję kanał TVP Kultura. W kolejnych latach Telewizja Polska uruchomiała kolejne kanały tematyczne (18 listopada 2006 r. – TVP Sport, 3 maja 2007 r.– TVP Historia, 6 października 2007 r.– TVP Info, który zastąpił TVP3, 6 grudnia 2010 r.– TVP Seriale, 15 kwietnia 2013 r.– TVP Rozrywka). 

 W 2008 r. Telewizja Polska rozpoczęła emisję w jakości HD, 6 sierpnia tegoż roku rozpoczęła emisję stacja TVP HD. 16 czerwca 2011 uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny – TVP Parlament. 1 czerwca 2012 dwa ogólnopolskie programy TVP1 i TVP2 zaczęły nadawać w jakości HD. 1 lipca 2012 r. TVP wyemitowała po raz pierwszy w technologii 3D finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. 

Obecnie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej możliwe jest korzystanie z telewizji hybrydowej. W planach telewizji publicznej jest uruchomienie kolejnych kanałów: TVP ABC, TVP Dokument, i TVP Regiony.
Kalendarium TVP 

• 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 – pokazy próbnej transmisji telewizyjnej w Warszawie 
• 25 października 1952 – oficjalny start Telewizji Polskiej w tym uruchomiono emisję Jedynki 
• 1958 – powstaje Dziennik Telewizyjny 
• 9 listopada 1958 – pierwsze wydanie Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego 
• 1962 - przeprowadzenie pierwszej transmisji satelitarnej • 2 października 1970 – powstaje Telewizyjna Dwójka 
• 12 stycznia 1985 – ośrodek regionalny w Lublinie (TVP Lublin) • 26 czerwca 1986 – powstaje Teleexpress 
• 18 listopada 1989 – zmiana Dziennika Telewizyjnego w Wiadomości • 6 lutego 1990 - Koniec monopolu TVP - powstaje pierwsza oficjalna prywatna stacja telewizyjna w Polsce. 
• 19 października 1990 – ośrodek regionalny TVP Rzeszów (później TVP3 Rzeszów) 
• lipiec 1991 – decyzja o likwidacji Radiokomitetu działającego w rzeczywistości do 1993 
• 24 marca 1992 – zmiana skrótu TP na TVP, zmiana loga TVP oznaczeń na wszystkich antenach oraz wprowadzenie nowych, rewolucyjnych pod względem techniki wykonania i wyglądu opraw graficznych na antenach stacji. 
• 24 października 1992 – próbna emisja programu satelitarnego TVP Polonia skierowanego do Polaków mieszkających zagranicą, emitowanego regularnie od 30 marca 1993 
• 29 grudnia 1992 – powołanie mocą ustawy KRRiT mającej pełnić funkcję regulatora rynku mediów elektronicznych w Polsce oraz zadecydowano o podziale Państwowej Jednostki Organizacyjnej Polskie Radio i Telewizja na: o Polskie Radio podzielone na 18 niezależnych spółek: jedną nadającą programy ogólnopolskie (dokładnie 4 programy ogólnopolskie i program dla zagranicy) oraz siedemnaście nadających programy regionalne o Telewizję Polską (wówczas: 2 programy ogólnopolskie i 10 ośrodków regionalnych, oraz testowo działająca TVP Polonia)
• 1 stycznia 1994 o TVP2, TVP Polonia i ośrodki regionalne TVP przechodzą z SECAM na PAL o powstaje ośrodek regionalny TVP Bydgoszcz 
• 5 września 1994 - jedenaście wówczas istniejących ośrodków regionalnych przystąpiło do tworzenia pasma wspólnego (TVP Regionalna). 
• 1 stycznia 1995 – TVP1 przeszedł z SECAM na PAL, co oznaczało zakończenie procesu przejścia z systemu SECAM na PAL. 
• 30 marca 1997 – pierwszy w historii kanał tematyczny Tylko Muzyka emitowany do 15 lutego 1998 ze względów formalno-prawnych 
• 21 grudnia 1997 - powstaje TVP Białystok 
• 28 lutego 2001 – powołanie czterech ośrodków regionalnych: o Świętokrzyski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Kielcach – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Krakowie o Opolski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Opolu – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Katowicach o Warmińsko-Mazurski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Olsztynie – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Gdańsku o Lubuski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Gorzowie Wielkopolskim – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Poznaniu 
• 2002 – obchody 50-lecia Telewizji Polskiej. 
• 3 marca 2002 – ruszył trzeci program telewizji publicznej – TVP3 – zastępując dotychczasowe programy regionalne w całej Polsce 
• 7 marca 2003 – zmiana identyfikacji marki, w tym logo wszystkich kanałów telewizyjnych 
• 1 stycznia 2005 – zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, uruchomiono 4 nowe Oddziały Terenowe: o Oddział Terenowy TVP SA w Kielcach – dotychczasowy Świętokrzyski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Kielcach o Oddział Terenowy TVP SA w Opolu – dotychczasowy Opolski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Opolu o Oddział Terenowy TVP SA w Olsztynie – dotychczasowy Warmińsko-Mazurski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Olsztynie o Oddział Terenowy TVP SA w Gorzowie Wielkopolskim – dotychczasowy Lubuski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Gorzowie Wielkopolskim
• 9 stycznia 2005 – telewizja interaktywna (dzięki wykorzystaniu sieci PIONIER). Docelowo ma ona stać się platformą, w ramach której programy TVP będą rozpowszechniane w internecie przy użyciu modelu Video On Demand. 
• 24 kwietnia 2005 – został uruchomiony kanał tematyczny TVP Kultura • 18 listopada 2006 – kanał tematyczny TVP Sport 
• 3 maja 2007 – kanał tematyczny TVP Historia 
• 6 października 2007 o 05:29 – stratuje kanał tematyczny TVP Info (dawniej jako TVP3) 
• 25 października 2007 – obchody 55-lecia Telewizji Polskiej. 
• 6 sierpnia 2008 – uruchomienie stacji TVP HD – pierwszego w historii kanału Telewizji Polskiej w wysokiej rozdzielczości (HDTV) 
• 9 listopada 2008 – 50 urodziny obchodzi Telewizyjny Kurier Warszawski. 
• 15 września 2009 – rusza platforma cyfrowa TVP, lecz szybko kończy swój żywot. 
• 6 grudnia 2010 – kanał tematyczny TVP Seriale
 • 10 stycznia 2011 – rozpoczęcie testowej emisji kanału TVP1 w systemie HDTV (jako TVP1 HD) – wyłącznie w ofercie satelitarnej telewizji "n" 
• 16 czerwca 2011 – pierwszy internetowy kanał tematyczny TVP Parlament 
• 31 maja 2012 o Rozpoczęcie cyfrowej, naziemnej emisji kanałów TVP1 i TVP2 standardzie HD (jako TVP1 HD oraz TVP2 HD), przy czym oficjalna data startu kanału TVP2 HD to 1 czerwca 2012. o Rozpoczęcie regularnego, satelitarnego przekazu programu TVP1 w systemie HD (TVP1 HD). 
• 1 czerwca 2012 o Rozpoczęcie regularnego, satelitarnego przekazu programu TVP2 HD. o Programy TVP1 HD oraz TVP2 HD stały się dostępne w sieciach telewizji kablowych. 
• 5 lipca 2012 o Uruchomienie (w ramach HbbTV) aplikacji z informacjami nt. pogody i regionu, z którego TVP jest odbierana 
• 25 października 2012 – obchody 60-lecia Telewizji Polskiej. W ramach obchodów jesienią zorganizowano Dzień Otwarty TVP i Wielki Test Telewizyjny. Dodatkowo emitowano programy dotyczące historii TVP. 
• 15 kwietnia 2013 – kanał tematyczny TVP Rozrywka