„Dolina Kreatywna” TVP ogłoszona Medialnym Animatorem Kultury

„Chemia” Łozińskiego nagrodzona w Lipsku