• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

OPINIA RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A W SPRAWIE OCENY SPOSOBU PRZEPROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

17:47, 15.12.2014
OPINIA RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A W SPRAWIE OCENY SPOSOBU PRZEPROWADZENIA KAMPANII WYBORCZEJ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGONa 13(46) posiedzeniu, 22 lipca 2014 roku, Rada Programowa TVP S.A. przyjęła stanowisko następującej treści:

Na 13(46) posiedzeniu, 22 lipca 2014 roku, Rada Programowa TVP S.A. przyjęła stanowisko następującej treści:


Podziel się:  Więcej
Rada Programowa TVP SA, po zapoznaniu się na posiedzeniu 8 lipca b.r. z monitoringiem audycji wyborczych TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Regionalna, przeprowadzonym na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r., wyraża opinię, że wyniki tego badania powinny zostać wzięte pod uwagę przez Zarząd Telewizji Polskiej S.A. przed kolejnymi wyborami samorządowymi, prezydenckimi i parlamentarnymi. Szczególnie zwracamy uwagę na potrzebę: 
1. racjonalnego informowania widzów o fakcie kandydowania osób przedstawianych na antenach TVP w okresie kampanii wyborczej; 
2. dbania o bezstronność dziennikarzy i wydawców TVP w odniesieniu do kandydatów partii politycznych oraz kandydujących członków administracji rządowej i samorządowej; 
3. skoncentrowania się na debatach merytorycznych pokazujących różnice w programach poszczególnych komitetów wyborczych, podkreślamy w sposób szczególny; 
4. korzystania z wypracowanych przez media publiczne kodeksów dobrych praktyk w okresie wyborczym, utrudniających próby wywierania nacisku na dziennikarzy i redakcje. 
Rada Programowa pozytywnie ocenia współpracę telewizji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi kampanię profrekwencyjną, a także dotycząca funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Zwracamy się do Zarządu oraz Rady Nadzorczej TVP S.A. o zapoznanie się z wynikami monitoringu oraz o przekazanie go dyrektorom jednostek programowych, wydawcom i dziennikarzom telewizji publicznej, którzy będą odpowiedzialni za relacjonowanie kolejnych kampanii wyborczych. 

Przewodnicząca Rady Programowej TVP S.A. 
/-/ Iwona Śledzińska - Katarasińska