• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Orzeczenie Komisji Etyki z 1.07.2015 r. w sprawie skargi Państwa Temech na materiał wyemit. w "Panoramie" TVP2 27.08.2014 r.

10:13, 14.07.2015
Orzeczenie Komisji Etyki z 1.07.2015 r. w sprawie skargi Państwa Temech na materiał wyemit. w "Panoramie" TVP2 27.08.2014 r.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Komisja Etyki TVP otrzymała skargę Państwa Doroty Matuszewskiej –Temech i Bogusława Temecha w sprawie felietonu o problemach finansowych łódzkiej Fundacji „Jaś i Małgosia”, wyemitowanego w „Panoramie” TVP2 27 sierpnia 2014 r. W skardze do Komisji, Państwo Temech wskazują, że: „(…) zostały tu przekroczone zarówno przepisy o ochronie danych osobowych, jak i etyka dziennikarska (…)”.
W związku z tą skargą Komisja wdrożyła postępowanie wyjaśniające:

- obejrzała felieton wyemitowany w „Panoramie” 27 sierpnia 2014 r.;

- zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami autorki felietonu, red. Małgorzaty Wiśniewskiej;

- zapoznała się z wyjaśnieniami łódzkiego oddziału NFZ oraz Wydziału Edukacji UM w Łodzi;

- przeprowadziła rozmowę wyjaśniającą z red. Małgorzatą Wiśniewską i kierownikiem redakcji „Panoramy” - red. Jackiem Skorusem.

Na tej podstawie Komisja Etyki stwierdziła, że w wyemitowanym felietonie nie zostały naruszone „Zasady etyki dziennikarskiej”, obowiązujące w TVP. Jednocześnie Komisja stwierdziła, że podczas przygotowywania materiału do emisji zostały popełnione błędy warsztatowe, które wypaczyły wymowę felietonu.

Racją powstania materiału był ważny interes społeczny – wyjaśnienie zarzutów stawianych Fundacji „Jaś i Małgosia” z Łodzi, opiekującej się dziećmi chorymi na autyzm. Fundacji zarzucono niewłaściwe dysponowanie funduszami, otrzymywanymi z instytucji publicznych.

Potwierdzenie zarzutów groziłoby koniecznością zwrotu dużej sumy pieniędzy, a w konsekwencji zaprzestaniem działalności, co byłoby równoznaczne z pozbawieniem dzieci specjalistycznej opieki.

Intencją autorki była pomoc ciężko chorym dzieciom, próba zapobieżenia ewentualnemu przerwaniu ich terapii. „Jaś i Małgosia” jest bowiem – co podkreśliła autorka - jedną z nielicznych w Polsce organizacji, która prowadzi codzienną, profesjonalną pomoc skierowaną do dzieci chorych na autyzm. Autorka dochowała staranności w przygotowaniu felietonu – postarała się o uzyskanie wypowiedzi wszystkich stron konfliktu.

Skarżący do Komisji – Dorota Matuszewska-Temech i Bogusław Temech - rodzice dziecka, które do tej pory było pod opieką Fundacji, zarzucają autorce felietonu, że postawiła ich w opozycji do rodziców wszystkich pozostałych dzieci. Zgłaszają również zastrzeżenia do wykorzystania ich danych osobowych, co z kolei przysporzyło rodzinie poważnych przykrości.

Komisja pragnie podkreślić, że autorka felietonu nie może ponosić wyłącznej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Z ustaleń Komisji wynika bowiem, że Autor skargi zgodził się na występ przed kamerą i zdecydował o tym, jakie dokumenty zaprezentuje na potwierdzenie swoich wypowiedzi. Mimo prób dziennikarki, nagrania wypowiedzi innego rodzica, w której zarzuty Państwa Temech zostałyby potwierdzone, takiej osoby nie znaleziono.

Bez wątpienia, na kształt felietonu miało również wpływ zlecenie przygotowania materiałów filmowych, tzw. „surówki”, dziennikarce z łódzkiego ośrodka TVP.

Jednocześnie Komisja chce podkreślić, że wydźwięk materiału wbrew intencjom głównej autorki został zmieniony, przez niefortunnie sformułowaną zapowiedź autorstwa prowadzącej red. Joanny Racewicz, zaakceptowaną przez wydawcę „Panoramy” tego dnia red. Zofię Kędziorę. Zapowiedź ta istotnie sugerowała winę jednej osoby, jako przyczynę kłopotów Fundacji. Komisja uznała to za poważny błąd warsztatowy.

Komisja w bezpośredniej rozmowie zwróciła się do kierownika redakcji „Panorama” z apelem o zwiększenie kontroli nad autorskimi komentarzami prezenterów. Jednocześnie Komisja wysłała do wszystkich prowadzących programy informacyjne list z prośbą o większą powściągliwość w tworzeniu zapowiedzi do materiałów, które powinny być informacyjne i rzeczowe, a nie ocenne i emocjonalne.

w imieniu Komisji Etyki TVP

Ewa Chrabąszcz-Smoczyńska

Przewodnicząca