• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 3/2015 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

15:31, 31.08.2015
UCHWAŁA NR 3/2015 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia KRRiT w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia KRRiT w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych


Podziel się:  Więcej
Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji w związku z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym, Rada Programowa na 8(8) posiedzeniu w dniu 21 lipca 2015 roku przyjęła uchwałę następującej treści:
Rada Programowa TVP S.A. nie zgłasza formalnych uwag do projektu Rozporządzenia KRRiT w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych.
Jednocześnie Rada Programowa TVP S.A. zwraca uwagę na konieczność podjęcia pilnych działań w celu zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przeprowadzania kampanii referendalnej w mediach publicznych mających na celu określenie zasad dostępu do bezpłatnego czasu antenowego przez podmioty uprawnione. Obecnie przyjęte rozwiązania w żaden sposób nie weryfikują obszaru rzeczywistej działalności tych podmiotów, ograniczając się jedynie do kontroli formalnej. Skutkiem obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych jest bardzo duża liczba podmiotów uprawnionych do emisji bezpłatnych spotów referendalnych w mediach publicznych, co może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego przez ustawodawcę tzn. rzetelnego informowania społeczeństwa o skutkach jakie mogą przynieść zmiany w prawie będące przedmiotem pytań referendalnych. 

Przewodnicząca
Rady Programowej TVP S.A.
Iwona Śledzińska - Katarasińska