• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 4/2015 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

14:13, 28.09.2015
UCHWAŁA NR 4/2015 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A.

w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A.


Podziel się:  Więcej
Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 11(11) posiedzeniu w dniu 22 września 2015 roku przyjęła uchwałę następującej treści:
Rada Programowa zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. korektą planów finansowo – programowych na rok 2016. Rada pozytywnie opiniuje plany w części programowej.
W zakresie części finansowej planu aktualizacja dotyczy dostosowania poziomu finansowania środkami abonamentowymi określonymi przez KRRiT na poziomie 335 mln zł. Jest to znaczne uszczuplenie środków publicznych w stosunku do roku 2015. Rada Programowa zwraca uwagę na duże obciążenia finansowe, które czekają TVP S.A. w 2016 roku, kiedy to nadawca publiczny będzie m.in. transmitował Pielgrzymkę Papieża Franciszka do Polski oraz Światowe Dni Młodzieży. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w Polsce w 2016 roku. Telewizja Polska S.A. wykonując swoje obowiązki wobec widzów będzie transmitowała także Letnie Igrzyska Olimpijskie Rio de Janeiro 2016 i tu również powinna liczyć na wsparcie ze środków publicznych, tym bardziej że różnice czasowe powodują mniejsze zainteresowanie reklamodawców tym wydarzeniem. Rok 2016 to także rok obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wydarzeniu temu będzie towarzyszyło szereg wydarzeń o charakterze państwowym i religijnym, a także kulturalnym, które będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej S.A., co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
W związku z tym Rada Programowa, w pełni doceniając wysiłki Zarządu TVP S.A., zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwiększenie środków abonamentowych dla telewizji publicznej, przynajmniej w zmianie proporcji nadwyżki abonamentu, na taką jaka obowiązywała w latach poprzednich tj. w proporcji 80%:20% dla telewizji i rozgłośni radiowych.

Wiceprzewodniczący
Rady Programowej TVP S.A.
(Andrzej Krajewski)