• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

„Pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16 K”

16:11, 08.01.2016
„Pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16 K”!!! pusty LEAD !!!

Cele projektu zostaną zrealizowane przez osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu:

1) Rezultaty produktowe
W wyniku realizacji projektu, powstanie pilotażowa instalacji rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4K. Stworzony dzięki temu łańcuch produkcyjny obejmował będzie trzy etapy procesu produkcji materiałów audiowizualnych:

 
Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Podziel się:  Więcej
- Etap produkcji W ramach etapu produkcji, powstanie mobilne studio produkcyjne pozwalające na produkcję materiałów audiowizualnych w jakości Ultra High Definition 4K w zróżnicowanych warunkach zewnętrznych.

- Etap postprodukcji W ramach etapu postprodukcji powstanie pilotażowe zaplecze obróbki materiału audiowizualnego 4K, powstającego w ramach procesu produkcji,

- Etap emisji W ramach etapu emisji materiał w rozdzielczości 4K, będzie dostarczany docelowym odbiorcom w ramach testowej emisji (na etapie projektu) i w ramach uruchomionego kanału 4K (na etapie wdrożenia rezultatów projektu).

2) Rezultaty technologiczne: - Udoskonalona technologia 4K, wdrożona do procesów produkcji, postprodukcji i emisji. W ramach projektu zaplanowane jest dostosowanie technologii 4K pod kątem możliwości wykorzystania w produkcji na skalę przemysłową. TVP uzyska możliwość wykorzystania istniejącej (lecz nie stosowanej dotąd na skalę przemysłową) technologii 4K w produkcji, postprodukcji i emisji materiału audiowizualnego.

- Przeanalizowana technologia 8 i 16K Wykonana zostanie analiza perspektyw rozwojowych technologii 8 i 16K pod kątem dalszych przedsięwzięć rozwojowych i możliwości zastosowania w praktyce.

W wyniku projektu uruchomiona zostanie produkcja audycji w dużo wyższej rozdzielczości. Zwiększenie atrakcyjności produkowanych treści będzie wynikiem istotnej poprawy jakości technicznej materiałów prezentowanych na antenie telewizyjnej i w innych kanałach dostępu (Internet, etc.)

Wartość projektu wynosi 23 500 000,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich to 9 400 000,00 PLN.