• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 5/2015 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

10:17, 29.01.2016
UCHWAŁA NR 5/2015 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.w sprawie oceny układu ramowego „Zima 2016”

w sprawie oceny układu ramowego „Zima 2016”


Podziel się:  Więcej
Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 16 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

Rada Programowa TVP S.A. zapoznała się z układem ramowym programu „Zima 2015”. Rada pozytywnie oceniła przedstawiony układ programu, a zwłaszcza dużą liczbę audycji premierowych, które będą emitowane od 2 stycznia do 28 lutego 2016 roku.

Rada Programowa TVP S.A. wyraża niepokój o realizację ambitnych zamierzeń programowych TVP S.A. przy braku pewności co do przyszłości instytucjonalnej i finansowej nadawców publicznych w Polsce. Ta niepewność już negatywnie wpływa na wnoszenie abonamentu radiowo – telewizyjnego za rok przyszły przez gospodarstwa domowe (spadek wpłat w grudniu o 20% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego) oraz na decyzje reklamodawców.

Z tych powodów Rada Programowa TVP S.A. zwraca się do polityków o zachowanie szczególnej ostrożności przy składaniu publicznych deklaracji co do przyszłego kształtu finansowania mediów publicznych oraz o pilne przedstawienie harmonogramu prac nad zmianami w ustawodawstwie dotyczącym funkcjonowania tej grupy mediów oraz o przeprowadzenie szerokich społecznych konsultacji planowanych zmian.

Przewodnicząca
Rady Programowej TVP S.A.
/-/ Iwona Śledzińska- Katarasińska