• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 2/2016 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

14:39, 30.03.2016
UCHWAŁA NR 2/2016 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.w sprawie potrzeby oceny zgodności programów informacyjnych i publicystycznych TVP S.A. z wymogami ustawy o radiofonii i telewizji.

w sprawie potrzeby oceny zgodności programów informacyjnych i publicystycznych TVP S.A. z wymogami ustawy o radiofonii i telewizji.


Podziel się:  Więcej
Na podstawie art.28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 3(19) posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 roku przyjęła uchwałę następującej treści: 

Rada Programowa TVP S.A. na posiedzeniu 27 stycznia 2016 r. podjęła uchwałę odnoszącą się do wstępnej oceny poziomu i jakości głównego wydania „Wiadomości” po zmianie kierownictwa programu. W konkluzji tej uchwały znalazło się stwierdzenie o potrzebie poddania „Wiadomości” profesjonalnemu monitoringowi. Prezes TVP S.A. p. Jacek Kurski nie podzielił poglądów Rady stwierdzając, m.in. w wypowiedziach publicznych, że jego zdaniem monitoring nie jest potrzebny ponieważ „Wiadomości” są „spluralizowane i zrównoważone”. 

Minione tygodnie, a zwłaszcza ostatnie dni, postawiły przed telewizją publiczną, jak i przed wszystkimi mediami, nowe, bardzo poważne wyzwanie. Ujawnienie dokumentów przechowywanych w domu Czesława Kiszczaka, wskazujących na agenturalną współpracę z SB w latach 70-tych robotnika Stoczni Gdańskiej – Lecha Wałęsy, wywołało lawinę medialnych komentarzy. W takiej sytuacji, gdy potrzebna jest rzetelność i bezstronność, a także powściągliwość w komentowaniu zachowań legendarnego szefa „Solidarności”, noblisty, byłego Prezydenta RP, symbolu polskich przemian, media publiczne nie powinny ulegać politycznym nastrojom i tworzyć sensacyjnych przekazów. Nagła zmiana ramówki TVP1 dla emisji filmu dokumentalnego Grzegorza Brauna „TW Bolek” (18.02.2016), jak i uczynienie głównym komentatorem teczek agenta „Bolka” p. ministra Antoniego Macierewicza (22.02.2016) powściągliwości i bezstronności przekazu z pewnością nie służyły. 

Ponawiamy postulat prowadzenia profesjonalnego monitoringu programów informacyjnych i wybranych publicystycznych w TVP. Niezależne opinie fachowców powinny kierownictwu TVP S.A. pomóc w dopracowywaniu ostatecznego kształtu koncepcji programowej telewizji publicznej. Adresatem naszego oczekiwania jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która ma konstytucyjny obowiązek dbania o przestrzeganie ustawy o radiofonii i telewizji, która w art. 21 formułuje wymagania pluralizmu i bezstronności wobec nadawcy publicznego.

Przewodnicząca
Rady Programowej TVP S.A.

(Iwona Śledzińska – Katarasińska)


Uchwała Nr 2/2016 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i braku osób wstrzymujących się od głosu.