• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

Oświadczenie Telewizji Polskiej

12:11, 14.09.2017
Oświadczenie Telewizji Polskiej!!! pusty LEAD !!!

W związku z dzisiejszą publikacją „Gazety Wyborczej Opole” pt. „Opole 2017. TVP doniosła na Opole do prokuratury” Telewizja Polska oświadcza. Nieprawdziwa jest informacja zawarta w tytule sugerująca jakoby przedstawiciele TVP „donieśli na władze miasta Opole”. Publikacja „Gazety” jest nierzetelna i ma na celu jedynie negatywne wpływanie na relacje TVP - Opole w przededniu 54. KFPP w Opolu.


Podziel się:  Więcej
Podstawą wniosku skierowanego do prokuratury było ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. TVP standardowo reaguje w takich przypadkach. Podkreślamy jednak, że TVP nie wskazało przedstawicieli władz miasta Opole jako winnych zaistniałej sytuacji. Zaznaczamy również, że pracownik TVP został przesłuchany w tej sprawie. TVP nie ma wpływu, czy i w jakim kierunku prokuratora podejmuje działania.