• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych (Warszawa)

11:17, 13.10.2017
Specjalista ds. Mediów Społecznościowych (Warszawa)Telewizja Polska S.A. poszukuje Specjalistów ds. Mediów Społecznościowych w redakcji internetowej TVP SPORT

Telewizja Polska S.A. poszukuje Specjalistów ds. Mediów Społecznościowych w redakcji internetowej TVP SPORT

 
TVP Sport

Podziel się:  Więcej
Zapraszamy, zdolnych i wszechstronnych pasjonatów sportu z:
 • doskonałą orientacją w świecie sportu i social mediów,
 • umiejętnością sprawnego wyszukiwania informacji atrakcyjnych dla użytkowników social media,
 • lekkim piórem, umiejętnością pisania i redagowania tekstów,
 • podstawowymi umiejętnościami montażu wideo (krótkich form) i edycji plików multimedialnych (mile widziane),
 • doświadczeniem w realizacji podobnych zadań (mile widziane),
 • umiejętnością organizacji pracy własnej i gotowością do codziennego zaangażowania w wykonywanie zadań.

Z nami będziesz:
 • współtworzył i realizował strategię informacyjną i interakcji TVP Sport w mediach społecznościowych,
 • współtworzył rozwiązania dotyczące działań on-line,
 • planował i tworzył kontent do mediów społecznościowych,
 • prowadził nasze profile: FB, Twitter, Instagram,
 • współpracował z zespołem dziennikarzy TVP Sport.

Oferujemy:
 • możliwość realizacji pasji, poznawanie świata mediów w największej telewizji w Polsce,
 • rozwój umiejętności w zespole profesjonalistów i współpracę z najpopularniejszymi dziennikarzami sportowymi,
 • możliwość nawiązania trwałej współpracy po 3-miesięcznej umowie o dzieło.

Na Twoje CV czekamy pod adresem email: rekrutacja@tvp.pl do 28 czerwca 2018 r. 
W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „Sport Media/A”.
Do aplikacji dołącz treść/tekst w formacie Tweeta, jako odpowiedź na nasze pytanie:
Dlaczego powinniśmy wybrać Ciebie?


W CV lub treści maila niezbędne jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji po 25 maja 2018 r.
 

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Mediów Społecznościowych, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Mediów Społecznościowych, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Mediów Społecznościowych prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Mediów Społecznościowych, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”


Informujemy, że:

zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.