• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 1/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A.

15:43, 21.02.2018
UCHWAŁA NR 1/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny planów finansowo – programowych TVP S.A.!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 3(3) posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

I. Rada Programowa, po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd dokumentami oraz po dyskusji, pozytywnie opiniuje plany programowo-finansowe Telewizji Polskiej na rok 2018.

II. Rada Programowa w szczególności z uznaniem przyjmuje przyjęcie przez TVP następujących priorytetów:

• edukacja obywatelska związana z wyborami samorządowymi oraz wyjaśnianiem polityki państwa
• edukacja historyczna
• popularyzacja klasyki literackiej i dorobku kulturowego Polski niepodległej
III. W zakresie planów programowych poszczególnych anten, Rada Programowa pragnie wyróżnić następujące zamierzenia i kontynuacje:
TVP 1
• Magazyn rodzinny i magazyn dla młodzieży, przy czym konieczne jest bardziej szczegółowy opis formuły programu
• Przystanek Bałtyk – uwzględniający rozwój zainteresowań morzem i jego przyrodniczym bogactwem
TVP2
• Magazyn kulturalny emitowany w sobotę
• Teleturniej popularyzujący wiedzę
TVP INFO
• Studio Wschód
TVP 3
• Jarmark – promocja regionalnych centrów gospodarczych, produktów lokalnych i zdrowej żywności
TVP Kultura
• Cykl Trzeci punkt widzenia
• Nowy cykl filmów dokumentalnych poświęcony sylwetkom twórców
TVP Historia
• Nowe Ateny
• Teleturniej o tematyce historycznej
TVP ABC
• Audycja poradnikowa dla rodziców
• Teatr dla dzieci
IV. Równocześnie Rada Programowa przedstawia poniższą listę postulatów mających na celu poprawę jakości oferty telewizji publicznej:
1. Konieczna jest zdecydowana poprawa jakości słownictwa informacji w zakresie polityki gospodarczej, społecznej, prawnej, międzynarodowej.
2. TVP powinna w istotny sposób zwiększyć czas antenowy oddawany ekspertom, w rzeczowy sposób wyjaśniającym podstawowe zagadnienia ekonomiczne, społeczne i prawne oraz przedstawiającym argumenty za i przeciw w ważnych sprawach debaty publicznej. Konieczne jest także poszukiwanie nowych kompetentnych i utalentowanych dziennikarzy, dobrze przygotowanych do rozmów, a także nowych, atrakcyjnie prezentujących argumenty ekspertów.
3. Telewizja publiczna w większym stopniu powinna zaangażować się w misję nauczania racjonalnej dyskusji, prezentować sposoby poszukiwania wspólnych wartości, łączących Polaków, uczyć zrozumienia sytuacji, empatii wobec różnych grup społecznych, przeciwstawiać się przejawom darwinizmu społecznego, zwiększać solidarność i poczucie wspólnoty.
4. Należy uwzględnić zwiększenie liczby audycji publicystycznych poświęconych sytuacji międzynarodowej, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwu i obronności.
5. W TVP INFO, ze względu na specjalizację anteny konieczne jest zwiększenie udziału procentowego publicystyki.
6. Należy co najmniej podwoić ofertę audycji dotyczących kultury języka polskiego, poszukując nowych atrakcyjnych form oraz utalentowanych młodych językoznawców. Jedną z takich audycji umieścić w porze największej oglądalności, na głównej antenie.
7. W roku 100-lecia Niepodległości Rada Programowa wnosi o stworzenie w TVP salonu poezji, z mistrzowską prezentacją najlepszych wierszy powstałych po 1918 roku.
8. Rada popiera oczekiwania społeczne w zakresie zwiększenia liczby filmów dokumentalnych portretujących miejsca i osoby związane z Kresami dawnej Rzeczpospolitej.
9. Należy zaproponować, co najmniej jeden więcej cykl programów o ogrodnictwie, związany z informacjami o kulturze ogrodów w tradycji polskiej.
10. Konieczne jest zaprezentowanie postaci będących powodem do dumy z historycznych i współczesnych dokonań Polaków w dziedzinie kultury, nauki, bohaterskich czynów, odkryć geograficznych, dyplomacji, religii.
11. Oczekuje się większego udziału TVP w popularyzacji czytania książek, w tym - np. stworzenia wspólnie z widzami kanonu najlepszych powieści 100-lecia niepodległości.
12. Rada postuluje wprowadzenie szerszej i lepszej jakościowo oferty popularyzującej działalność charytatywną związaną z pomocą osobom starszym i chorym, w tym- wskazywanie przykładów dobrych praktyk organizacji pozarządowych, pomocy sąsiedzkiej, parafialnej.
13. Konieczne jest uwzględnienie w większym zakresie tematyki edukacji medialnej, szans i zagrożeń związanych z Internetem, podnoszenia kompetencji cyfrowych, debat nad zagrożeniami cywilizacyjnymi.
14. Prezentacje ważnych dzieł teatru, filmu, muzyki powinny być połączone z interesującym wstępem lub posłowiem krytyka albo rozmową krytyków, pomagającymi poznać kontekst i przesłanie utworu.
15. Postuluje się zwiększenie oferty filmów przyrodniczych i krajoznawczych, z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych ośrodków regionalnych TVP.
16. Konieczne jest zwiększenie, o co najmniej 50% liczby premier Teatru Telewizji. 17. Więcej uwagi w audycjach edukacyjnych i poradnikowych winno być poświęconej drobnej przedsiębiorczości.
18. W ramach audycji publicystycznych postuluje się zwiększenie liczby audycji wyjaśniających podstawowe zagadnienia prawne, w tym prawa pracy.

Przewodnicząca
Rady Programowej TVP S.A.
Barbara Bubula