• Wyślij znajomemu
  • Wersja do druku
  • -AA+A

UCHWAŁA NR 2/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018

15:52, 21.02.2018
UCHWAŁA NR 2/2017 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. w sprawie oceny korekty planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018!!! pusty LEAD !!!

Podziel się:  Więcej
Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji Rada Programowa na 8(8) posiedzeniu w dniu 12 września 2017 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

I. Rada Programowa, po szczegółowym zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd dokumentami oraz po dyskusji, pozytywnie opiniuje korektę planów programowo-finansowych Telewizji Polskiej na rok 2018.
II. Rada dokonując oceny korekty ponownie zwraca uwagę, że korekta planów finansowo – programowych TVP S.A. na rok 2018 wynika z braku rozwiązań legislacyjnych dotyczących poboru abonamentu, na co Rada Programowa TVP S.A. zwracała uwagę w Stanowisku przyjętym 25 kwietnia 2017 roku, w którym apelowała do parlamentarzystów o szybkie zakończenie prac nad wprowadzeniem skutecznego systemu finansowania mediów publicznych, zapewniającego im możliwość realizacji misji publicznej.
III. Jednocześnie Rada Programowa wyraża niepokój, że konieczne oszczędności odbijają się ujemnie na ofercie programowej, w szczególności oddziałów terenowych TVP S.A.

Przewodnicząca
Rady Programowej TVP S.A.
Barbara Bubula