• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników (Helpdesk)

14:37, 16.03.2018
Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników (Helpdesk)Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do stałej współpracy jako

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do stałej współpracy jako

 
Ośrodek – TVP Technologie

Podziel się:  Więcej
Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników
Ośrodek – TVP Technologie w Warszawie


Do zadań osoby, która dołączy do naszego zespołu będzie należało:
 • wsparcie IT pracowników firmy (Helpdesk, 1 linia),
 • rejestrowanie i monitorowanie w Service Desk incydentów zgłaszanych przez użytkowników,
 • instalowanie i konfigurowanie aplikacji biurowych, programów użytkowych, klientów systemów korporacyjnych,
 • samodzielne diagnozowanie i zdalne rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu komputerowego, telefonii komórkowej i stacjonarnej, aplikacji biurowych, systemów korporacyjnych.

Oczekujemy:
 • znajomości, w zakresie instalacji, konfiguracji oraz użytkowania: środowiska Windows , obsługi urządzeń peryferyjnych, aplikacji biurowych, poczty elektronicznej, systemów antywirusowych, sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego oraz zagadnień sieciowych,
 • umiejętności szybkiego zdobywania informacji i rozwiązywania problemów informatycznych,
 • efektywnej organizacji pracy własnej, dokładności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań,
 • orientacji na klienta, odporności na stres i sytuacje konfliktowe,
 • wykształcenia min. średniego (profil techniczny) lub doświadczenia na podobnym stanowisku (dodatkowy atut), mile widziani studenci zaoczni kierunków o profilu technicznym,
 • znajomość SAP, Archive Directory mile widziana,
 • dyspozycyjności do wykonywania zadań (pon.-pt.), w systemie zmianowym (godz. 8-22).

Pracując z nami otrzymujesz:
 • wsparcie zespołu, na który zawsze możesz liczyć,
 • dofinansowanie do karty sportowej, programu opieki medycznej,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych,
 • kontakt z nowoczesnymi technologiami,
 • stałą współpracę w oparciu o umowę zlecenie.

Cenimy różnorodność! Zachęcamy do aplikowania także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
Aplikacje (CV) proszę przesyłać do dnia  28 czerwc2018 r., na adres: rekrutacja@tvp.pl
W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „HELPDESK/A”.

 

W CV lub treści maila niezbędne jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji po 25 maja 2018 r.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Wsparcia Użytkowników, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”
 

Informujemy, że:

zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.