• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Specjalista ds. Polityki Podatkowej

10:39, 10.05.2018
Specjalista ds. Polityki PodatkowejTelewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy na stanowisku
Specjalista ds. Polityki Podatkowej

Miejsce pracy: Warszawa

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do pracy na stanowisku
Specjalista ds. Polityki Podatkowej

Miejsce pracy: Warszawa

 
Biuro Rachunkowości

Podziel się:  Więcej
Osoba, której poszukujemy zatrudniona będzie w kilkuosobowym Dziale Polityki Podatkowej zajmującym się pozyskiwaniem, interpretacją, rozpowszechnianiem, wdrażaniem i kontrolą stosowania w Spółce przepisów prawa podatkowego a jej zakres obowiązków będzie obejmował: 
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz ocenę wpływu tych zmian na sytuację podatkową Spółki, 
 • współpracę z zewnętrznym doradcą podatkowym w zakresie prawidłowego interpretowania przepisów prawa podatkowego, 
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania pracowników Spółki w dziedzinie stosowania prawa podatkowego,
 • opiniowanie umów pod kątem zgodności z przepisami prawa podatkowego, 
 • współudział w przygotowywaniu wewnętrznych biuletynów podatkowych, 
 • współpracę z biegłym rewidentem oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi organami kontrolującymi, 
 • przygotowywanie indywidualnych interpretacji podatkowych kierowanych do Ministra Finansów,
 • współpracę z Biurem Prawnym w zakresie postępowań administracyjnych oraz sądowych dotyczących zobowiązań podatkowych Spółki. 

Oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia ekonomicznego lub prawniczego, 
 • kilkuletniego doświadczenia zawodowego w pracy w dziale podatkowym,
 • znajomości komputerowych programów biurowych.

Mile widziane będą:
 • ukończone studia w zakresie prawa podatkowego,
 • posiadanie uprawnień Doradcy Podatkowego,
 • znajomość specyfiki szeroko rozumianej branży medialnej.

Oferujemy: 
 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w oparciu o umowę o pracę, 
 • możliwość dołączenia do zespołu wybitnych specjalistów,
 • szansę uczestniczenia w interesujących i nowatorskich projektach wielkiej firmy medialnej,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • dofinansowanie do karty sportowej i programu opieki medycznej.
Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie swojego CV, do 13 czerwca 2018, na adres email rekrutacja@tvp.pl, W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „PDP/A”.

W CV lub treści maila niezbędne jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji po 25 maja 2018 r.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie 
z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.), przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty przekazania danych.”.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.)”

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną wykorzystane na potrzeby rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej a następnie umieszczone w bazie rekrutacyjnej Telewizji Polskiej S.A. bądź usunięte po zakończeniu tego procesu rekrutacyjnego - zgodnie ze złożoną przez Pana/Panią deklaracją.

Ma Pan/Pani prawo do wglądu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego.

Przekazanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Usunięcie danych nastąpi po wycofaniu przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesieniu żądania usunięcia danych a także po zakończeniu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej lub po upływie okresu maksymalnie 12 miesięcy od daty przekazania danych, o ile dane zostały powierzone w celu wykorzystania również w innych procesach rekrutacji niż rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. Polityki Podatkowej, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. W celu realizacji procesu usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie należy przesłać informację na następujący adres: rekrutacja@tvp.pl.”