• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Analityk ds. Umów

16:15, 17.05.2018
Analityk ds. Umów
Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do współpracy jako
Analityk ds. Umów
w projekcie związanym z analizą praw autorskich do  utworów audiowizualnych.

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek do współpracy jako
Analityk ds. Umów
w projekcie związanym z analizą praw autorskich do  utworów audiowizualnych.

 
Ośrodek Mediów Interaktywnych

Podziel się:  Więcej
Zadania: 
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji  w zakresie prawa własności intelektualnej,
 • prowadzenie bazy danych zweryfikowanej dokumentacji.


Zapraszamy Cię do naszego zespołu jeśli:
 • posiadasz dyplom ukończenia lub studiujesz na ostatnim roku prawa,
 • posiadasz już pierwsze doświadczenia w pracy z umowami  oraz  interesuje Cię szczególnie prawo własności intelektualnej  i nowych mediów/interaktywnych,
 • znasz język angielski na poziomie B1/B2,
 • jesteś dostępny do wykonywania zadań poniedziałek-piątek.

Twoimi atutami są:
 • zdolności, umiejętności i talent analityczny, 
 • odporność na stres i umiejętność działania pod presją czasu,
 • samodzielność, rzetelność i umiejętność organizowania własnej pracy,
 • bardzo dobra znajomość  Microsoft Office, szczególnie Excela i Word.


Oferujemy:
 • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej  lub B2B, 
 • otoczenie młodego, profesjonalnego i dynamicznego zespołu,
 • zdobywanie wiedzy i nabywanie kompetencji,
 • poznanie i  szansę na  kontynuowanie współpracy w strukturach TVP.


Na aplikacje (CV i List Motywacyjny) czekamy pod adresem rekrutacja@tvp.pl, do 7 czerwca 2018
W tytule maila prosimy podać kod referencyjny „OMI_UMOWY/A”.


W CV niezbędne jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji po 25 maja 2018 r.
Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Analityk ds. Umów jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Analityk ds. Umów, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.), przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty przekazania danych.”.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Analityk ds. Umów prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

 „Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Analityk ds. Umów, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.)”.

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną wykorzystane na potrzeby rekrutacji na stanowisko Analityk ds. Umów a następnie umieszczone w bazie rekrutacyjnej Telewizji Polskiej S.A. bądź usunięte po zakończeniu tego procesu rekrutacyjnego - zgodnie ze złożoną przez Pana/Panią deklaracją.

Ma Pan/Pani prawo do wglądu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego.

Przekazanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.
Usunięcie danych nastąpi po wycofaniu przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesieniu żądania usunięcia danych a także po zakończeniu rekrutacji na stanowisko Analityk ds. Umów lub po upływie okresu maksymalnie 12 miesięcy od daty przekazania danych, o ile dane zostały powierzone w celu wykorzystania również w innych procesach rekrutacji niż rekrutacja na stanowisko Analityk ds. Umów, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. W celu realizacji procesu usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie należy przesłać informację na następujący adres: rekrutacja@tvp.pl .”