• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości (SRS/A)

10:01, 06.06.2018
Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości (SRS/A)
Telewizja Polska S.A. 
poszukuje do realizacji projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” kandydatów i kandydatek na stanowisko:
Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości (SRS/A)

Telewizja Polska S.A. 
poszukuje do realizacji projektu „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” kandydatów i kandydatek na stanowisko:
Specjalista ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości (SRS/A)

 
Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych

Podziel się:  Więcej
Zadania:
 • pełna obsługa projektu w SL2014,
 • przygotowywanie Wniosków o Płatność, Harmonogramów, Sprawozdań,
 • obsługa Bazy Personelu,
 • ocena kwalifikowalności kosztów,
 • planowanie, rozliczanie i monitorowanie wydatków w projekcie,
 • tworzenie dokumentacji projektowej i prowadzenie korespondencji z Instytucją Wdrażającą (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości,
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • współpraca z innymi działami firmy, w szczególności księgowością, kadrami i płacami.

Oczekujemy:
 • doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • biegłości w posługiwaniu się MS Excel, Word,
 • wyższego wykształcenia - minimum licencjat,
 • komunikatywności, nastawienia na poszukiwanie rozwiązań, orientacji na cel,
 • systematyczności, dokładności i dotrzymywania terminów,
 • umiejętności efektywnej współpracy z osobami na różnych szczeblach zarządzania
 • wysokiej motywacji i dobrej organizacji pracy własnej.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe (najchętniej związane z rozliczaniem projektów) zdobyte w administracji publicznej (urzędy), na wyższych uczelniach lub w Spółkach Skarbu Państwa.


Oferujemy:
 • udział w ciekawym i dużym projekcie o unikalnej tematyce,
 • zatrudnienie na czas realizacji projektu na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu do końca stycznia 2020,
 • dostęp do benefitów: dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, karty sportowe,
 • dogodną lokalizację – w pobliżu stacji metra Wierzbno,
 • bezpłatny parking.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV, do dnia 30 czerwca  2018 r., na adres e-mail rekrutacja@tvp.pl. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji - „SRS/A”.
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pani/Pan by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości ,prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.”.

Jeśli chce Pani/Pan by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.”.

Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.


Uprzejmie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane aplikacje.