• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Płatny Staż w Dziale Bezpieczeństwa (Ochrona Danych Osobowych)

15:55, 20.06.2018
Płatny Staż w Dziale Bezpieczeństwa (Ochrona Danych Osobowych)Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

 
Biuro Spraw Korporacyjnych

Podziel się:  Więcej
zainteresowanych 
Stażem w Dziale Bezpieczeństwa (Ochrona Danych Osobowych)
Miejsce: Warszawa

Będziesz:
 • wspierać zespół specjalistów w Dziale ds. Bezpieczeństwa,
 • poznawać  i uczyć się standardów wdrażania i monitorowania najbardziej aktualnych przepisów prawa (RODO) w dużej organizacji,
 • zdobywać doświadczenie w organizacji o złożonej i różnorodnej strukturze.

Oczekujemy:
 • umieszczenia w aplikacji jednej z klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji,
 • wykształcenia kierunkowego -  tytuł licencjata lub wyższy, w obszarze ochrony danych osobowych (prawo, administracja, bezpieczeństwo),
 • minimum 6 miesięcznego doświadczenia zawodowego zgodnego z wykształceniem,
 • znajomości aktualnych przepisów Ustawy i RODO,
 • dobrej znajomości MS Office (w szczególności Excela),
 • mile widziana znajomość narzędzi i rozwiązań/systemów informatycznych ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informatycznego
 • dostępności i gotowości do podjęcia zadań od zaraz, w godz. 8-16, bez weekendów.

 • Oferujemy:
 • 3 miesięczny płatny staż  w największej telewizji w Polsce, z możliwością kontynuacji współpracy,
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia eksperta ds. ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do przesłania aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 20.07.2018 r. W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „STAZ RODO/A”.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na staż w Dziale ds. Bezpieczeństwa Biura Spraw Korporacyjnych, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na staż w Dziale ds. Bezpieczeństwa Biura Spraw Korporacyjnych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.


Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na staż w Dziale ds. Bezpieczeństwa Biura Spraw Korporacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na staż w Dziale ds. Bezpieczeństwa Biura Spraw Korporacyjnych, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”

Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.