• Wyślij znajomemu
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Staż w Dziale Ekonomicznym TVP ABC

10:12, 03.08.2018
Staż w Dziale Ekonomicznym TVP ABCTelewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych Stażem w Dziale Ekonomicznym TVP ABC

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek zainteresowanych Stażem w Dziale Ekonomicznym TVP ABC

 
TVP ABC

Podziel się:  Więcej
Miejsce: Warszawa

Oferujemy: 
 • szansę pogłębienia wiedzy na temat  realizacji założeń polityki budżetowej, planowania i rozliczania kosztów związanych z produkcją audycji telewizyjnych o tematyce dziecięcej,
 • możliwość zdobycia unikatowych informacji w zakresie realizacji założeń programowych w powiązaniu z przydzielonymi środkami finansowymi oraz wielu zagadnień związanych z pracą w Dziale Ekonomicznym TVP ABC,
 • możliwość zapoznania się z oprogramowaniem SEPP- System Ewidencjonowania Porozumień Produkcyjnych,
 • zdobycie wiedzy w zakresie ewidencji i porządkowania dokumentów źródłowych dotyczących poszczególnych produkcji,
 • 2-mięsięczny płatny staż w największej telewizji w Polsce,
 • na czas trwania stażu (IV kwartał 2018 r.) – umowę o praktykę absolwencką.

Oczekujemy:
 • wyższego wykształcenia (akceptujemy 5 rok studiów) z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, 
 • umiejętności syntezy wiedzy z różnych obszarów (ekonomicznego, rachunkowości oraz merytorycznego - w zakresie toku produkcji audycji telewizyjnych),
 • biegłej obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • dodatkowych umiejętności: analityczny sposób myślenia, praca w zespole, sumienność, rzetelność, dokładność, terminowość.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 16 września 2018 roku.
W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „STAZ ABC/A”. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na staż w TVP ABC, jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na staż w TVP ABC, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na staż w TVP ABC, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na staż w TVP ABC, prowadzonym przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”
Informujemy, że:
zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.
Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. 
Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.