Jesteśmy pierwsi w Europie… w niepłaceniu abonamentu

Wysokość opłat abonamentowych w 2012 roku

Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.