Sprawozdanie Zarządu TVP S.A. z wykorzystania wpływów abonamentowych na realizację misji publicznej w 2005 roku

Komunikat KRRiT dot. osób, które nie złożyły na poczcie oświadczeń o zwolnieniu z opłat abonamentowych