Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.