Stanowisko Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” ws. prób likwidacji telewizji publicznej

Jak to się robi w Niemczech? System poboru opłat abonamentowych w Niemczech

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych