Sprawozdanie abonamentowe TVP za 2020 r. i sprawozdanie z realizacji misji publicznej przez TVP w 2020 r.